« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - Finanční úřad pro Plzeňský kraj – veřejná vyhláška – informace o možnosti nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu čj. 729744/21/2300-11420-401159

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha (680.45 kB)
Finanční úřad pro Plzeňský kraj V Plzni
<br> Hálkova 14 v dne
<br> 305 72 PLZEN 3
<br> C1.: 729904/21/2300-11420—401159 Elektronicky podepsáno
<br>,» c'dqu"_ 21.04.2021 7./.l“&!£o/ Ing.XXXXX XXXX “ “*“W „„„ “thw—Rmmmm ředitel finančního.; ZZ,QL! ZOZÍŠÉŠÝMÉ uradu
<br> f—lj“ěčws“$niszazgyrl v E Ř E J N A v v H L A š K A v !,Sígl-mak!
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj
<br> v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz) pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam čj.729744/21/2300—11420-401159 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX z NEMOVITÝCH vĚcí NA ROK XXXX <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (š 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-41,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji
<br> c.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> Wiiěšenoz zM.za; % Roma.<.> Kasl „
<br> ředitel finančního úřadu
<br> v,<.> _ ».Romana mmm—mf ÉWÉÉQE “ ]

Načteno

edesky.cz/d/4610920

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz