« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Zveřejnění záměru č. 19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru č. 19
Obecní úřad Stožec
<br>.Stožec 25,384 44 Stožec
<br> Vaše značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ve Stožci dne:
<br> stoz — 432/2021 Finíková 9.4.2021
<br> OBECSTOŽEC
<br> sídlo Stožec 25,PSČ 384 44,IČO: 00250686 zveřejňuje
<br> v souladu s ustanovením š 39 odstavec 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění a usnesením Zastupitelstva obce Stožec č.3 ze dne 04.03.2021
<br> Záměr č.19/2021
<br> na
<br> PRONÁJEM
<br> - části nemovité věci,zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Plachatice,v katastru nemovitostí pro obce 550523 Stožec a katastlální území 755664 České Žleby,na listu vlastnictví c.10001,tam vedené jako pozemek označený jako parcela 0.1033/2 o výměře 34 metrů čtverečních <,>
<br> panu Liboru Němečkovi
<br> Cena nájemného je stanovena ve výši 200,— Kč/rok <.>
<br> Podmínky nájmu:
<br> Účel užívání: rekreační využití
<br> Lhůta a místo pro podání nabídek:
<br> Vyjádření a nabídky dalších zájemců je možné doručit po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění
<br> tohoto záměru na Obecní úřad Stožec,Stožec 25,PSČ 384 44,v neplůhledných obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci,označených „Záměl č.19/2021“— neotvírat“ <.>
<br> Obecní úřad Stožec
<br> Stožec 25,384 44 Stožec
<br> Nabídka zájemce musí obsahovat minimálně: 1) Identifikaci zájemce:
<br> - u fyzických osob: jméno,příjmení,datum narození,trvalé bydliště (popřípadě ikontaktní adresu),telefonní číslo,případně IČO <,>
<br> - u plávnických osob: obchodní firmu (nebo název),sídlo (popřípadě 1 kontaktní adresu),IČO,jméno a příjmení zastupující osoby,telefonní číslo <.>
<br> 2) Nabízenou výši nájemného.3) Podpis zájemce <.>
<br> Bližší informace je možné získat osobně na Obecním úřadu Stožec nebo telefonicky na čísle 603 169 163
<br> Upozornění pro zájemce:
<br> - Při posuzování nabídek zájemců nemusí být upřednostněna ta s nejvyšší nabízenou cenou nájmu <.>
<br> — K nabídkám podaným po lhůtě nebo k nabídkám,které nebudou mít předepsané náležitosti <,>
<...

Načteno

edesky.cz/d/4609896

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz