« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Nařízení Státní veterinární správy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210412075406.pdf (78.34 kB)
č.1- SVS/2021/042283-T Illllllllllllllllllllllllllllljjjllllllllllllllll
<br> svspesl48c
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen „KVS SVS pro MS kraj") podle 5 49 odst.1 písm.c) a 5 54 odst.2 písm.a) a odst.3 á š 76 odst.3 zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů a v souladu s š 14 a násl.vyhlášky č.36/2007 Sb <.>,o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č.299/2003 Sb <.>,o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)
<br> ukončuje
<br> ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú.778826 Velké Hoštice (okres Opava) v Moravskoslezském kraji vyhlášená nařízením Státní veterinární správy č.j.SVS/2021/031557-T ze dne 09.03.2021 a nařízením Státní veterinární správy č.j.SVS/2021/038692-T ze dne 29.03.2021
<br> a ruší
<br> 1.Nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/2021/031557—T ze dne 09.03.2021,2.Nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/2021/038692-T ze dne 29.03.2021 <.>
<br> č|.1
<br> Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření
<br> Dne 7.3.2021 bylo provedeno v infikovaném hospodářství vysoce patogenní aviární influenzou v k.ú.778826 Velké Hoštice předběžné čištění a dezinfekce v souladu s š 46 vyhlášky.V souladu s š 27 odst.1 a 2 se nejméně po 21 dnech od provedení dezinfekce infikovaného hospodářství,tedy ke dni 29.03.2021,zrušila opatření přijatá v pásmu ochranném a v bývalém ochranném pásmu se uplatňovala opatření v rozsahu určeném pro pásmo dozoru.Z tohoto důvodu došlo k Úpravě vymezení ochranného pásma a pásma dozoru definovaného v nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/2021/038692-T ze dne 29.03.2021 <.>
<br> v souladu s 5 29 vyhlášky se po uplynutí ...

Načteno

edesky.cz/d/4609609

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz