« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sklené nad Oslavou 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva_o_přezkoumání_hospodaření_obce_Sklené_nad_Oslavou_2020.pdf
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 708907491
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 35077/2021 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Sklené nad Oslavou
<br> se sídlem Sklené nad Oslavou 85,591 01 Žďár nad Sázavou 1,IČO: 00295400
za rok 2020
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 14.srpna 2020 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.září
2020 jako dílčí přezkoumání a dne 16.dubna 2021 jako konečné přezkoumání na základě
žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním
úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo
podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dne 19.dubna 2021 <.>
<br>
<br> Místo provedení dílčího přezkoumání: Obec Sklené nad Oslavou
<br> Sklené nad Oslavou 85
<br> 591 01 Žďár nad Sázavou 1
<br> Místo provedení konečného přezkoumání: Krajský úřad Kraje Vysočina
<br>
Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Vejskalová
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: Ing.Žaneta Hanusová
pověření číslo 20205005373_2
<br>
<br> Podklady předložili: Zdenek Haller - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů pl...

Načteno

edesky.cz/d/4609131

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz