« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - STAV/1063/2019/Ka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STAV/1063/2019/Ka
OBECNÍ ÚŘAD STŘELICE
<br> stavební úřad nám.Svobody 1,664 47 Střelice
<br> SPIS.ZN.; STAV/1063/2019/Ka Č.J.: STRE-2309/2021- SU VYŘIZUJE: lng.Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: ikabadelova©streliceubrnacz DATUM: 27.4.2021 USNESENÍ ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
<br> Obecní úřad Střelice,stavební úřad (dálejen stavební úřad),jako stavební úřad příslušný podle % 13 odst.1 písme) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle 566 odst.1 písm.g) zákona č.500/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> zastavuje
<br> společné územní a stavební řízení zahájené dne 6.3.2019 na základě žádosti,kterou podala
<br> XXXXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Vnitřní 49/18,664 48 Moravany u Brna,kterou zastupuje XXX XXXXXX,Ing.arch <.>,nar.XX.4.1993,Palackého třída 1104/55,Královo Pole,612 00 Brno 12
<br> (dálejen "stavebník"),ve věci stavby
<br> rekreační objekt na pozemku v Nebovidech na pozemku parc.č.1273/10 v katastrálním území Nebovidy u Brna
<br> (dále jen "stavba") <.>
<br> Účastníci řízení.na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<br> XXXXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Vnitřní 49/18,664 48 Moravany u Brna
<br> Odůvodnění:
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve věci — rekreační objekt na pozemku v Nebovidech na pozemku parc.č.1273/10 v katastrálním území Nebovidy u Brna <.>
<br> Stavební úřad zjistil,že žádost neobsahuje požadované náležitosti; chyběly stanoviska a vyjádření dotčených orgánů.Stavební úřad dne 18.3.2019 pod spiszn.STAV/1063/2019/Ka,č.j.STRE-1259/2020- SU vyzval stavebníka podle 5 86 odst.4 a & 1 1 1 odst.3 stavebního zákona k doplnění žádosti o chybějící podklady a stanovil mu k doplnění lhůtu do 31.8.2019.Současně stavební úřad přerušil společné řízení o umístění a povolení stavebního záměru <.>
<br> Na základě doplněné žádosti stavební úřad dne 11.2.2021 oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.Souča...

Načteno

edesky.cz/d/4607675

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz