« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Veřejná vyhláška FÚ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška FÚ
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
<br> Tolstého 2 dne 586 01 JIHLAVA Cj.: 673293/21/2900-11460-709759 Elektronicky podepsáno
<br> 20.04.2021
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX ředitel finančního úřadu
<br> v E Ř E J N A v Y H L A s K A
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina
<br> v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy Ceské republiky http://www.financnisprava.cz)
<br> pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam čj.672508/21/2900-11460-709759 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX z NEMOVITÝCH vĚcí NA ROK XXXX <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (5 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-41,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji
<br> c.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> L.S.Ing.XXXX XXXXXXXX ředitel finančního úřadu

Načteno

edesky.cz/d/4605138

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
02. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz