« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Mateřská škola Dolní Krupá oznamuje - Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ pro škol. rok 2021/2022 a stanovuje podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha II. Žádost o přijetí do MŠ - zde ke stažení. (257.2 kB)
Určeno:
Mateřská škola Dolní Krupá,okres XXXXX XXXXXXXX
<br> Dolní Krupá XX,XXXXX,Mnichovo Hradiště
<br> 75034662
<br>
<br>
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
<br>
<br>
Žadatel (zákonný zástupce dítěte)
<br>
<br> jméno a příjmení _________________________________ datum narození _____________
<br>
<br> místo trvalého pobytu _________________________________________________
<br>
<br> příp.adresa pro doručování,_________________________________________________
<br> je-li odlišná od místa trvalého pobytu
<br>
<br>
V souladu s ust.§ 34 zákona č.561/2004 Sb.o předškolním,základním,středním <,>
<br> vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v platném znění,žádám o přijetí
<br> mé dcery / mého syna:
<br>
jméno a příjmení _________________________________ datum narození _____________
<br>
<br> místo trvalého pobytu _________________________________
<br>
<br> k předškolnímu vzdělávání,a to
<br>
 od školního roku __________________________
<br>
 od __________________________ <.>
<br>
<br>
Požadovaná délka docházky dítěte do mateřské školy:
<br>  pravidelná celodenní
<br>  pravidelně kratší než celodenní,a to ______________________________________ <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYJÁDŘENÍ REGISTRUJÍCÍHO LÉKAŘE:
<br>
<br>
Dítě může být z hlediska zdravotní způsobilosti přijato do mateřské školy:
<br>  ANO
<br>  NE,a to z důvodu _______________________
<br>
<br>
<br> Dítě je pravidelně očkováno*:  ANO
<br>  NE <.>
<br> Dítě není očkováno,neboť
<br>  je proti nákaze imunní
<br>  se nemůže očkování podrobit pro
<br> trvalou kontraindikaci <.>
<br>
<br>
<br> Dítě vyžaduje speciální péči:
<br>  ANO**,a to v oblasti
<br>  zdravotní
<br>  tělesné
<br>  smyslové
<br>  jiné _________________________________
<br>  NE <.>
<br>
<br>
<br> Jiná závažná sdělení o dítěti:
<br>
<br> Alergie na léky,potraviny a jiné: _________________________________________
<br>
<br> Pravidelné užívání léků: _________________________________________
<br>
<br...
Příloha I. - Stanovení podmínek pro přijetí k předškolnímu vzdělávání -  zde ke stažení (124.04 kB)
Mateřská škola Dolní Krupá,okres XXXXX XXXXXXXX
<br> Dolní Krupá XX,XXXXX,Mnichovo Hradiště,IČO: 75034662
<br>
<br> Dolní Krupá 23.4.2021
<br>
<br> Stanovení podmínek pro podávání žádostí o
<br> přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
<br> pro školní rok 2021/2022
<br>
Ředitelka Mateřské školy v Dolní Krupé po dohodě se zřizovatelem Obec Dolní Krupá a
<br> v souladu s § 34 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním vyšším a
<br> jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí
<br> dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 <.>
<br>
<br> Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Dolní Krupá,okres XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Termín: od X.X.2021 – do16.5.2021
<br>
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se bude konat bez osobní přítomnosti dětí a
<br> zákonných zástupců ve škole
<br>
<br>
<br> Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce:
<br>
<br> 1.kopii rodného listu dítěte
<br>
2.vyplněnou žádost o přijetí
<br>
3.doložení řádného očkování dítěte – potvrzení praktického dětského lékaře
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Termín a způsob doručení pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a
<br> ostatních dokumentů pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněny vyvěšením v budově MŠ,na
<br> webových stránkách školy a obce Dolní Krupá <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ………………………………… …………………………………
<br> ředitelka školy starosta obce
Dokument dopis pro rodiče zde ke stažení (133.59 kB)
Mateřská škola Dolní Krupá,okres XXXXX XXXXXXXX
<br> Dolní Krupá XX,XXXXX,IČO: XXXXXXXX,telefon 725529616,msdolnikrupa@seznam.cz
<br>
<br>
<br> Vážení rodiče <,>
<br> Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s protiepidemickými opatřeními
<br> metodické doporučení k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.Zápisy
<br> k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy,ale s upuštěním od některých
<br> tradičních postupů.Uskuteční se v termínu dle školského zákona,a to bez osobní přítomnosti dětí a
<br> zákonných zástupců ve škole,v termínu od 2.5.2021 do 16.5.2021 <.>
<br> K zápisu pro předškolní vzdělávání je třeba doložit:
<br> 1) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
<br> 2) Kopii rodného listu dítěte
<br> 3) Potvrzení o řádném očkování
<br> Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
<br> povinnosti podrobit se pravidelným stanoveným očkováním.Pro doložení této povinnosti zákonný
<br> zástupce:
<br> - Doloží řádné očkování dítěte – potvrzením praktického dětského lékaře
<br> Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,lze získat na webových stánkách školy,popřípadě Vám
<br> bude zaslána elektronicky,kontaktovat ohledně žádosti lze na email: msdolnikrupa@seznam.cz <.>
<br> Pro doručení rodných listů platí,že stačí poslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem <.>
<br>
<br> Vyplněnou žádost,potvrzení o očkování a kopii rodného listu,odevzdejte některým z uvedených
<br> způsobů nejpozději do 16.května 2021 <.>
<br> - Datovou schránkou (utxkqry)
<br> - Naskenované jako přílohu s elektronickým podpisem na email: (msdolnikrupa@seznam.cz)
<br> - Poštou na adresu školy (MŠ Dolní Krupá 23,Dolní Krupá,294 16)
<br> - Po domluvě osobně ve škole (721692505,p.Benešová,msdolnikrupa@seznam.cz) <.>
<br> V případě nejasností mne kdykoliv kontaktujte (721692505,msdolnikrupa@seznam.cz) <.>
<br> XXX XXXXXXXX,ředitelka školy

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz