« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Nařízení obce č. 2/2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

narizeni-c.-2-2021-o-vyhlaseni-zameru-zadat-zpracovani-lesnich-hospodarskych-osnov.pdf
digit ln podepsal:
<br> XXXXXX XXXXX lng <.>
<br> XX.XX.XXXX XX:XX
<br> cert: PostSignum Qualified CA 4 Sn: 1 53 3E 22
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> NAŘÍZENÍ
<br> č.2/2021
<br> o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
<br> ze dne 29.3.2021
<br> účinnost Ode dne 8.S.2021
<br> 2/2021
<br> NAŘÍZENÍ o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
<br> Rada města České Budějovice se na svém zasedání konaném dne 29.3.2021 usnesla (usnesení č.284/2021) vydat na základě & 25 odst.2 a 5 48 odst.2 písm.d) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),v platném znění,a v souladu s š 11 odst.2 a & 102 odst.2 písm.(1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,toto nařízení:
<br> Čl.1 Lesní hospodářské osnovy
<br> Pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob,pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán,se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon),v platném znění (dále jen „lesní zákon“),zpracovávají lesní hospodářské osnovyl.Jejich zpracování zadává příslušný orgán státní správy lesů.Každý vlastník lesa obdrží od orgánu státní správy lesů osnovu týkající se jeho lesa bezplatně <.>
<br> Čl.2
<br> Záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
<br> Magistrát města České Budějovice,jakožto orgán státní správy lesů příslušný dle © 48 odst.2 písm.d) lesního zákona,tímto v souladu s š 25 odst.2 lesního zákona vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro katastrální území uvedená v čl.3 tohoto nařízení,a to pro období od 1.l.2023 do 31.12.2032,tj_ pro období deseti let,v návaznosti na skončení platnosti dosavadních lesních hospodářských osnov ke dni 31.12.2022 <.>
<br> Čl.3
<br> Určené území _
<br> Nové lesní hospodářské osnovy podle čl.2 budou zpracovány pro určené území vymezené následujícími katastrálními územími (zařizovací o...

Načteno

edesky.cz/d/4604558

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz