« Najít podobné dokumenty

Obec Černuc - Záměr obce pronajmout část nemovitosti parc. č. 1069/5 v k. ú. Černuc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černuc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce pronajmout část nemovitosti parc. č. 1069/5 v k. ú. Černuc
Obec Černuc
Obecní úřad Černuc
<br>
V Černuci dne 26.4.2021
<br>
Věc: Záměr obce pronajmout nemovitost
<br> Obec Černuc zveřejňuje podle §39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní nařízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
z á m ě r p r o n a j m o u t
část pozemku parc.č.1069/5 o rozloze cca 16 m2 (oplocená předzahrádka vpravo od vchodových dveří rod.domu čp.227),nacházející se v katastrálním území Černuc,který je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Slaný <.>
Zájemci o pronájem nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky <.>
<br>
XXXXX XXXXXXX
starostka obce
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce: dne 26.4.2021
Sejmuto úřední desky: dne

Načteno

edesky.cz/d/4604366

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černuc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz