« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - FÚ pro Jmk - Hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitých věcí na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice: Střelice u Brna     
Obec Střelice v období 10/2014 - 4/2015 zrekonstruovala plochu školního hřiště u základní školy s finanční podporou operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod,v rámci oblasti podpory - 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel,zaměřené na podporu školství a volnočasových aktivit a revitalizaci významných území obcí ve vazbě na rozvoj ekonomických anebo volnočasových aktivit.Na projekt Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice byla poskytnuta dotace ve výši 5 630 832 Kč. 
 
Realizací tohoto projektu jsou zcela naplněny cíle projektu: 1.Je zajištěno kvalitní venkovní sportoviště pro výuku žáků ZŠ a MŠ Střelice,s využitím pro další školy a sportovní oddíly.2.Využití venkovního hřiště pro volnočasové aktivity je optimalizované.3.Sportovní areál vznikl revitalizací stávajícího hřiště <.>
 
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Portál krizového řízení HZS Jihomoravského kraje
Home | Portál krizového řízení HZS JmKPortál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji,jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele).Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK <.>
(ALL) Nové opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - omezení obchodu a služeb
HZS JmK předává k dispozici opatření Ministerstva zdravotnictví ČR,které omezují provoz obchodů a služeb s účinností od 26.4.2021 do odvolání. 
23 Duben 2021
20 Duben 2021
13 Duben 2021
12 Duben 2021
8 Duben 2021
7 Duben 2021
27 Březen 2021
23 Březen 2021
23 Březen 2021
Pagination
Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS
Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ
Zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí
Úroveň nebezpečí
B
zelená
Běžná situace,nehrozí nebezpečí,není třeba věnovat pozornost.Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace.V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů,ale výstraha zatím nebyla vydána <.>
Nízký
Vysoký
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace.Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit <.>
Extrémní
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci.Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení,ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit <.>
Zvětšit tabulku
Zvětšit tabulku
B
zelená
Běžná situace,nehrozí nebezpečí,není třeba věnovat pozornost.Na tento stav se nevydává žá...
Sportovní areál ZŠ Střelice – dokončení
Sportovní areál ZŠ Střelice – dokončení: Střelice u Brna     
Stavba „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ byla dokončena v souladu se smlouvou o dílo v dohodnutém termínu.Dílo bylo převzato zástupci obce a škola začne v rámci tělesné výchovy areál využívat od 11.května 2015.Střelická veřejnost bude mít možnost,v rámci dne „otevřených dveří“,se s dílem seznámit koncem měsíce května.Přesný termín bude sdělen vedením školy prostřednictvím místního rozhlasu a na internetu (školy a obce) <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Sportovní areál ZŠ Střelice (3.část)
Sportovní areál ZŠ Střelice (3.část): Střelice u Brna     
Na stavbě „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ v uplynulém týdnu byla vyhotovena tribunka pro diváky,dokončena běžecká dráha mimo lajnování drah a provedeno položení umělé trávy uprostřed atletického oválu,včetně lajnování hřišť a pískování celé zelené plochy.Byly zahájeny práce na pokládce zatravňovacích panelů pro zpevnění pojízdných ploch.Jak práce v uplynulém týdnu probíhaly je zřejmé z fotoreportu <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Sportovní areál ZŠ Střelice
Sportovní areál ZŠ Střelice: Střelice u Brna     
„Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ je oficiální název stavby u ZŠ ve Střelicích.Předmětem této veřejné zakázky je modernizace a rozšíření stávajících,již nevyhovujících,sportovišť.Jedná se o položení nových povrchů pro míčové sporty a atletické disciplíny.Práce byly zahájeny v říjnu 2014 a dle smlouvy o dílo budou dokončeny v dubnu 2015.V současné době jsou z větší části provedeny zemní práce a odvodnění sportoviště pomocí drenážního systému <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Sportovní areál ZŠ Střelice (2.část)
Sportovní areál ZŠ Střelice (2.část): Střelice u Brna     
Práce na stavbě „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ v uplynulém týdnu opět pokročily.Byla položena vrstva tartanu a tartan byl pokryt první vrstvou barevného postřiku.Bylo provedeno,a to z poloviny,položení umělé trávy uprostřed atletického oválu,zahájena stavba tribunky a parkovací plochy.Jak práce v uplynulém týdnu probíhaly je zřejmé z fotoreportu <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Sportovní areál ZŠ Střelice (1.část)
Sportovní areál ZŠ Střelice (1.část): Střelice u Brna     
„Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ je oficiální název stavby u ZŠ ve Střelicích.Předmětem této veřejné zakázky je modernizace a rozšíření stávajících,již nevyhovujících,sportovišť.Jedná se o položení nových povrchů pro míčové sporty a atletické disciplíny.Práce byly zahájeny v říjnu 2014 a dle smlouvy o dílo budou dokončeny v dubnu 2015.V současné době se na atletické dráze pokládá 10 mm vrstva tartanu,je položena umělá tráva na volejbalovém kurtu a připravena plocha (kropením a hutněním) pro pokládku umělého trávníku uprostřed atletického oválu <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice: Střelice u Brna     
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice úspěšně pokračuje.Jsou položeny nové obruby,vymezující budoucí tartanovou plochu pro atletické disciplíny a provedeny podkladní vrstvy z drceného kameniva.Dosavadní klimatické podmínky jsou velmi příznivé pro postup prací.Práce probíhají v souladu s harmonogramem a smlouvou o dílo.Stavbu realizuje stavební firma PROSTAVBY a.s <.>,Dědina 447,683 54  Otnice <.>
Text a foto: XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Slavnostní otevření sportovního areálu ZŠ Střelice
Slavnostní otevření sportovního areálu ZŠ Střelice: Střelice u Brna14.června 2015      
Stavební dílo „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ bylo slavnostně otevřeno v neděli 14.06.2015 za účasti několika desítek střelických občanů a to formou dne „otevřených dveří“.Po úvodním slově ředitelky ZŠ a MŠ,paní Mgr.Heleny Fialové,přednesl starosta obce pan PaedDr.XXXXXX XXXXXXXX projev,ve kterém popsal celou historii vzniku tohoto krásného a nejen pro školní děti,užitečného díla.Následovalo tradiční stříhání pásky a prohlídka vybudovaného sportoviště <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Portál krizového řízení HZS Jihomoravského kraje
Home | Portál krizového řízení HZS JmKPortál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji,jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele).Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK <.>
(ALL) Nové opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - omezení obchodu a služeb
HZS JmK předává k dispozici opatření Ministerstva zdravotnictví ČR,které omezují provoz obchodů a služeb s účinností od 26.4.2021 do odvolání. 
23 Duben 2021
20 Duben 2021
13 Duben 2021
12 Duben 2021
8 Duben 2021
7 Duben 2021
27 Březen 2021
23 Březen 2021
23 Březen 2021
Pagination
Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS
Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ
Zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí
Úroveň nebezpečí
B
zelená
Běžná situace,nehrozí nebezpečí,není třeba věnovat pozornost.Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace.V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů,ale výstraha zatím nebyla vydána <.>
Nízký
Vysoký
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace.Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit <.>
Extrémní
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci.Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení,ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit <.>
Zvětšit tabulku
Zvětšit tabulku
B
zelená
Běžná situace,nehrozí nebezpečí,není třeba věnovat pozornost.Na tento stav se nevydává žá...
FÚ.Informace.pdf
Č.j.: 1781921/21/3000-11460-705400 strana 3 (celkem 6)
<br> Příloha č.1
<br> Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021
<br> Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím,jímž je platební výměr,dodatečný platební výměr nebo hromadný předpisný seznam <.>
<br> Poplatníkům daně z nemovitých věcí,u nichž na zdaňovací období roku 2021 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku,případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání,sděluje místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy,které jsou zpřístupněny k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného finančního úřadu <.>
<br> Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní působnosti,tj.za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu.Hromadné předpisné seznamy zpřístupní příslušné finanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíců dubna a května 2021.Informace o době,kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout,zveřejní jednotlivé finanční úřady veřejnou vyhláškou,kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.S ohledem na epidemiologickou situaci a v zájmu omezení šíření viru SARS CoV—2 v České republice doporučujeme ohledně nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu nejprve kontaktovat správce daně telefonicky <.>
<br> Vyhlášky finančních úřadů 0 zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také na úředních deskách obcí v příslušném kraji.Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně <.>
<br> Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění <.>
<br> Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení,a to i před jeho...
FÚ-VV-Hromad.předpis.seznam2021.pdf
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj V Brně náměstí Svobody 4 dne 002 00 BRNO-STRED Cj.: 1762984/21/3000-11460-705400 Elektronicky podepsáno 21.04.2021 Obeqúúůd CModopon Ing.XXXXXX XXXXXXX bhefce ŽEN QA? _ ředitel finančního Došlo dne: XXX%.<.>.<.>.<.>.% „Žpracovaleli uradu % Pďc/ c.j.: \ÝZZĚXÁÍÁJÍÉZŠÍ.ÉWLĚ U.;jggycggggíj E J N A v v H |.A 5 K A Přnoha: ------------- !?: -————-——"tríi„ Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz)
<br> pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj.1678944/21/3000-11460-705400 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK XXXX <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (& 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-41,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji
<br> c.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> L'S' Ing.XXXXXX XXXXXXX " V d't X X:- v lh,v d VYVESENO DNE: 254141021 re l e inancní 0 ura u
<br> SEJMUTO DNE:

Načteno

edesky.cz/d/4603979

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz