« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 47.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 47.pdf
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava Na Jízdárně 3162/3 dne
<br> 209 09 MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ Cj.: 1741958/21/3200-11460-804492 Elektronicky podepsáno 22.04.2021
<br> XXXXXX XXX vedoucí oddělení
<br> v E Ř E J N A v v H L A š K A
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> od do hodin
<br> od do hodin
<br> od do hodin
<br> po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj.1718253/21/3200—11460-804492 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK XXXX <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (& 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č.l pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFR-D-4l,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji
<br> v
<br> c.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> Úřad městského obvodu Mighálkovice písemnost ev.č.: áá MW vyvěšena dne: M
<br> L-Sěňaadna 4„ Ing.XXX XXXXXX za správnost; a vedoucí oddělení
<br> souběžně zveřejněna na internetu

Načteno

edesky.cz/d/4603917

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
17. 06. 2021
16. 06. 2021
16. 06. 2021
14. 06. 2021
11. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz