« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
Úřad městské části města Brna Brno gih Mariánské nám.1 617 00 Brno
<br> 0 % 26-04-2021 Č.j.54994
<br> č.j.MMB/0192201/2021/Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit.darovat,pronaimout,pronachtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako vým-osu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením š 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej části pozemku p.č.180/5 ostatní plocha,ostatní komunikace,oddělené geometrickým
<br> plánem c.1923- 4/2021 jako pozemek p.c
<br> vk.ú.Ivanovice
<br> 1c.80/15 ostatní plocha,' jiná plocha o výměře 66 m2 <,>
<br> Wai—FT
<br> LQQC1[](Í:3 : k'luaml'i ptr;-151.211;
<br> Slalutánl mam an,] *? k" „ V.<.> I
<br>,<,> ; ; g II] _ __ _ ___ _ _ Pfadrnglnpxícu-r'ns'lcl _ _ " ' [:l 1— ( Ať COMBO: ph HYL-__éóm' L _ 188/4' JW“ /88/ l V&V/98 ____ _ __!A |?6/i9/L:_ _._F— “—— ——;/——_ "__—“' —— :'86 / IB? __ _ _ _ iai/b<_ ' f/B/ 99 [84 11 — _.<.> _ _) ltLL) _ __ J_„ _ _ &* “ldi/8
<br> [SŽ/l
<br> l83 iZi—___; '81/7
<br> FBM 43 [l_—
<br> ; iai/5 — (.W/5?
<br> ___! L-
<br> mi.-Pliko 1:400
<br> IS?/! /78 //22 J&J/2 k u Ivanovice __ ___ _ T___T; * ——---__ _ /7_8//_23 _— _" '““ —— říši—ix —_ - ___ _ * * " "__'————__Í_'—*—'— __ /59//O Šuf—__“— “ —.<.> Lokalita — Hatě [SE)/"(,Mayská! města Brna,Majetkuvý odbor ! 'I'I-I'l „.n- a.u4—.<.>.<.>.»,\-= M_IOONW (na ©
<br> 2 <.>
<br> V '.MMB/0192201/2021/Vich
<br> ' umu: nachal: nwm * | ' kč.-rv,".g.<.>.„ u ' lh; ' | w uuu-n mm„
<br> onu.A GIOVUNKV nhl |
<br> v; nm.-Q <,>
<br> | 4._“ "'l'ýf „plyn—.<.>.ký-brq /'
<br>.w []! NU! 0131 [! X"! [HP—|
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Zapletalová,AK— JUDr.Hroza & Mgr.Zapletal,Arne Nováka 4,602 00 Brno e—mail:
<br> zuzana.zapletalovaúbpravnici.org)
<br> Předmět výpůjčky: 27 nemovitostí...

Načteno

edesky.cz/d/4603900

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz