« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihočeský kraj
:“ f“ -.: Vyvěšeno dne.;ngng v elektron.podobě.<.>.<.> Lh-„ÍuáfUÍ/q
<br> Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice
<br> Mánesova 1803/3av dne 371 87 CESKE BUDEJOVICE Cj.: 839049/21/2200-11460-301165 Elektronicky podepsáno
<br> 20.04.2021
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX vedouci odděXení
<br> v E Ř E J N A v Y H L A š K A
<br> Shora uvedený správce daně podte ustanovení % 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České repubtiky http://www.financnisprava.cz)
<br> ve dnech pondě1í od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> po telefonické dom1uvě zpřístupněn k nahtédnutí
<br> hromadný předpisný seznam čj.838267/21/2200-11460-301165,hromadný předpisný seznam čj.838268/21/2200-11460H301165 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřthášeným k p1atbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX z NEMOVITÝCH vĚci NA ROK XXXX <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (š 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v přítoze č.1 pokynu Generálního finančního ředitetství č.GFŘ-D-41,o umístění spisu nebo jeho přís1ušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji
<br> c.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České repubtiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> L.S.Ing.MirosIava Šetková vedoucí oddělení
<br>.j " ] Sejmuto dneibš—.<.>.<.>.%:? „4:5

Načteno

edesky.cz/d/4602554

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz