« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MX-2651_20210422_105658.pdf (PDF 34.37 kB)
Finanční úřad pro Středočeský kraj v Praze
<br> Na Pankráci 1685/17,19 dne
<br> 140 21 PRAHA 4
<br> Čj.: 1892670/21/2100-11460—200796 Elektronicky podepsáno 21.04.2021
<br> ing.XXXXXX XXXXX ředitel odboru
<br> ? eeeoníenao Diáře? VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA mchoZQ.cQoezf
<br> dne;:
<br> PHMhy.<.>.<.>.<.>.<.> Í.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Č.j.DPf—ÁOCŽÍŽGZ Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst,1 zákona
<br> č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> 'A
<br> ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
<br> v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy Ceské republiky http://www.financnisprava.cz pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam čj.1891290/21/2100-11460—200796,hromadný předpisný seznam čj.1891291/21/2100-11460-200796,hromadný předpisný seznam čj.1891292/21/2100—11460—200796 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK XXXX <.>
<br> K Č.j.1892670/21/2100-11460-200796 strana 2
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (% 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> _ Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
<br> č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFR-D—41,o umístění ' spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji
<br> c.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> L.S.Ing.XXXXXX XXXXX ředitel odboru

Načteno

edesky.cz/d/4602191

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz