« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Oznámení o konání zastupitelstva obce Rokytá dne 3.5.2021 od 18:00 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (169.76 kB)
OBEC ROKYTÁ
<br> OBECNÍ ÚŘAD ROKYTÁ
Horní Rokytá 35,295 01 Mnichovo Hradiště
<br>
Č.j.OUROK/181/2021
<br> V Horní Rokytě dne 24.4.2021
<br>
Informace
o konání zasedání zastupitelstva obce Rokytá
<br>
Obecní úřad Rokytá v souladu s ust.§ 93 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů,informuje o době,místě a programu zasedání
zastupitelstva obce Rokytá,svolaného starostou obce Antonínem Markem v souladu s ust <.>
§ 92 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <.>
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Rokytá,Horní Rokytá 35,295 01 Mnichovo
Hradiště
Doba konání: 3.5.2021 od 18:00 hod <.>
Navržený program:
<br> 1.Zahájení
2.Schválení programu
3.Kontrola plnění usnesení
4.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2020
5.Schvalování závěrečného účtu za r.2020
6.Schvalování účetní závěrky za r.2020
7.Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za r.2020 obce Rokytá
8.Spolupráce při zprávě o uplatňování ÚP obce Rokytá
9.Úprava změny č.1 ÚP obce Rokytá
10.Projednání zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č.10/1 a 11/1 v k.ú.Horní Rokytá
11.Projednání úpravy výše vodného
12.Schvalování daru – LUMA MB
13.Schvalování daru – Linka bezpečí
14.Rozpočtové opatření č.3
15.Rozpočtové opatření č.4
16.Různé organizační záležitosti
17.Diskuze
18.Závěr
<br>
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXX,starosta obce v.r <.>
<br> Vyvěšeno dne: 24.4.2021
<br> Sejmuto dne:
<br> Současně zveřejněno na elektronické úřední desce obce Rokytá <.>

Načteno

edesky.cz/d/4601438

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz