« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Vyúčtování položek vodné - stočné 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyuctovani_polozek_vodne_stocne_2020.pdf
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2020 Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Hodonín,a.s.(IČO 49454544)
Tabulka č.1Jednotné odběratelské porovnání ceny vodné,stočné
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek
Nákladové položky Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 30.658000 33.638000 -2.980000 15.514000 18.380000 -2.866000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 17.044000 16.592000 0.452000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 1.533000 1.496000 0.037000 6.184000 6.079000 0.105000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 12.081000 15.550000 -3.469000 9.330000 12.301000 -2.971000
2.Energie mil.Kč 12.033000 11.576000 0.457000 17.308000 15.846000 1.462000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 11.656000 11.275000 0.381000 17.084000 15.612000 1.472000
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.377000 0.301000 0.076000 0.224000 0.234000 -0.010000
3.Mzdy mil.Kč 33.358000 34.506000 -1.148000 40.428000 41.020000 -0.592000
3.1 - přímé a režijní mzdy mil.Kč 24.746000 25.577000 -0.831000 30.085000 30.459000 -0.374000
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 8.612000 8.929000 -0.317000 10.343000 10.561000 -0.218000
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 73.616000 69.949000 3.667000 84.270000 82.376000 1.894000
4.1 - odpisy mil.Kč 44.764000 44.171000 0.593000 50.827000 46.036000 4.791000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 28.852000 25.778000 3.074000 33.443000 36.340000 -2.897000
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.3.1 - odpisy pronajatého majetku mil.Kč 0.000000 0.000000
4.3.2 - opravy infrastr.majetku,které hradí vlastník infrastr.mil.Kč 0.000000 0.000000
4.3.3 - prostř.obnovy infr.maj.nad rámec ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz