« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Veleň - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Veleň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 (1.94 MB)
; <,>
<br> (“i/,v,r dav/Mí 2027
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Vážení odběratelé společnosti Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.provozující infrastrukturní majetek obcí a měst regionu Ústeckého a Libereckého kraje ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s <.>,předkládáme porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce <.>
<br> Za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 byly účtovány ceny:
<br> do 30.4.2020 od 1.5.2020
<br> bez DPH s DPH 15% s DPH 10% voda pitná 45,15 kč/m3 53,07 kč/m3 50,77 kč/m3 voda odpadní 43,76 kč/m3 50,32 kč/m3 48,14 kč/m3 voda pitná předaná solidární 33,39 kč/m3 44,15 kč/m3 42,23 mm3 odpadní voda převzatá solidární 37,55 kč/m3 43,19 kč/m3 41,32 kč/m3
<br> Při stanovení uvedených cen se společnost řídila věcnými podmínkami a závazným postupem daným zákonem č.526/1990 Sb <.>,o cenách a vyhláškou č.450/2009 Sb <.>,kterou se provádí zákon o cenách <.>
<br> V souladu se zněním zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ozměně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX ovodovodech a kanalizacích) Vám oznamujeme,že porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce bylo zpracováno dle Výměru MF č.01/2020,kterým se vydává seznam zboží sregulovanými cenami,v členění nákladových položek odpovídajícím příloze č.20 vyhlášky č.428/2001 Sb <.>,kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích a zveřejněno na internetových stránkách společnosti Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.v termínu do 30.4.2021 <.>
<br> ?
<br> Schválil: lng.Aléš Neruda finanční ředitel
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXX manažer útvaru plánu a financí
<br> lil
<br> WWF—'lmřřřřhwšůwNNmřřřřaa daN—n' LwN-á' Na" m—x' DWN-&'
<br> XL.—IQTINUOW>:3599“719'
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4600783

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Veleň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz