« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210423103127.pdf (53.16 kB)
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava
<br> Na Jízdárně 3102/3 „,dne 709 00 MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ _,Čj.: 1741958/21/3200-11460-804492 Elektronicky podepsano
<br> 22.04.2021
<br> XXXXXX XXX vedoucí oddělení
<br> v E Ř E J N A v Y H L A š K A
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> od do hodin
<br> od do hodin
<br> od do hodin
<br> po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj.1718253/21/3200-11460-804492 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX z NEMOVITÝCH vĚcÍ NA ROK XXXX <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (š 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFR-D-41,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji
<br> \!
<br> c.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz.EV čislo: ÚÚ/ZáZ/
<br> Vyvěšeno: 21%.%2/ Sejnluio:.Žéí Šř- ZďžF/
<br> Vyvěšeno i způsobem umožňugmu qiálltuVý přistuw
<br> L.S.Ing.XXX XXXXXX vedoucí oddělení

Načteno

edesky.cz/d/4600503

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz