« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Materiály k projednání na 13. zasedání ZMČ Brno-jih

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Materiály k projednání na 13. zasedání ZMČ Brno-jih
W ' ' BRNO
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ čÁSTl,TAJEMNÍK,MARIÁNSKÉ NÁM.13,617 00 BRNO
<br> Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679,o ochraně osobních údajů
<br> Materiály k projednání na 13.zasedání ZMČ Brno-jih 28/013 dne 29.04.2021
<br> Materiály k bodu 2) — Dotazy,připomínky a podněty občanů --— nejsou předkládány žádné materiály -——
<br> Materiály k bodu 3) — Rozpočtová a finanční opatření
<br> 3.1 Doplnění a úprava „Seznamu investičních akcí v MČ Brno—jih určených k postupné realizaci“
<br> 3.2 Rozpočtové opatření č.1/2021
<br> 3.3 Rozpočtové opatření č.2/2021
<br> 3.4 Výše dotací a znění smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Brno—jih roku 2021 — podpora de minimis
<br> 3.5 Rozpočtové opatření č.3/2021
<br> Materiály k bodu 4)— Prodej,směna majetku města Brna
<br> 4.1 Žádost paní xxx,o vyjádření k nabytí pozemků p.č.698/1,p.č.699/1,p.č.700/1,p.č.700/2,p č.700/3 a p č.701 vše v k.ú.Přízřenice (vjejím vlastnictví),do vlastnictví SMB <.>
<br> 4.2 Žádost společnosti Brněnské komunikace as,IČ: 607 33 098,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno,o vyjádření ke směně části pozemku p.č.4134/39 (dle GPč 3746- 317/2020 nově p.č.4134/48),v k.ú.Královo Pole,ve vlastnictví xxx,za pozemek p.č.728 v k.ú.Horní Heršpice,ve vlastnictví SMB <.>
<br> 4.3 Žádost MO MMB,Malinovského nám.3,601 67 Brno,o vyjádření knabytí pozemků p.č.488/20 a p.č.488/11 v k.ú.Komárov,zvlastnictví Povodí Moravy,s.p <.>,do vlastnictví statutárního města Brna,2 úrovně SMB <.>
<br> 4.4 Žádost MO MMB,Malinovského nám.3,601 67 Brno,o vyjádření kprodeji pozemku p.č.1015/2 a části pozemku p.č.1009/1 vše v k.ú.Komárov <.>
<br> 4.5 Žádost MO MMB,Malinovského nám.3,601 67 Brno,o vyjádření k prodeji pozemků p.č.473,p.č.472,p.č.471/1,p.č.468/2,p.č.470,p.č.469,p.č.475/1,p.č.476,p.č.477,p.č.478,p.č.479 a p.č.468/1 vše v k.ú.Trnitá.„
<br> 4.6 Žádost společnosti První Železniční Komárov s.r.o <.>,lČ: 080 59 969,se sídlem Sumavská 519/35,602 00 Brno,o vyjádření k prodeji pozemků p.č.1063,p.č.10...

Načteno

edesky.cz/d/4600174

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz