« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - Aukční vyhláška - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22721042211290.pdf [1,85 MB]
Aukční vyhláška věci movité (s kauci)
<br> 9807/Cí2021—HMSU
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA č.EASICBIG1I2021
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> |.Termín konání aukce
<br> Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den: 11.5.2021 v10:00 hod <.>
<br> Konec aukce se stanovuje na den: 13.5.2021 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště České Budějovice <.>
<br> Kontaktní osobou je Bc.XXXX XXXXXXXXX,telefon: XXX XXX XXX <,>
<br> e—mail: anna.novackova1©uzsvm.cz <.>
<br> II.Podmínky účasti v aukci
<br> 1.Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetkucz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 39 700,- Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015 — 3222231l0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 10.5.2021 do 24:00 hod.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce a uhradil kauci jiným způsobem než bezhotovostním převodem (platba v hotovosti u poskytovatele bankovních služeb),je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na který se mu má kauce vráti...

Načteno

edesky.cz/d/4598178

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz