« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Informace dle ust. §36, odst.5 zák.č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace dle ust. §36, odst.5 zák.č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Vážení odběratelé společnosti Severočeské vodovody a kanalizace.a.s.provozující infrastrukturní majetek obcí a měst regionu Ústeckého a Libereckého kraje ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s <.>,předkládáme porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce <.>
<br> Za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 byly účtovány ceny:
<br> do 30.4.2020 od 1.5.2020
<br> bez DPH s DPH 15% s DPH 10% voda pitná 46,15 Kč/m3 53,07 kčfm3 50,77 kem3 voda odpadní 43.76 Kč./m3 50,32 Kč:/ma 48,14 Kčlma voda pitná předaná solidární 38,39 Kč/m3 44.15 Kč/m3 42,23 kč,/m3 odpadní voda převzatá solidární 37,56 kč./m3 43,19 kč/m3 41,32 Kr./ma
<br> Při stanovení uvedených cen se společnost řídila věcnými podmínkami a závazným postupem daným zákonem č.526/1990 Sb.<.> o cenách a vyhláškou č.450/2009 Sb <.>,kterou se provádí zákon o cenách <.>
<br> V souíadu se zněním zákona č.27412001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ozměné některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX ovodovodech a kanalizacích) Vám oznamujeme,že porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce bylo zpracováno dle Výměru MF č.01/2020,kterým se vydává seznam zboží sregulovanými cenami,v členění nákladových položek odpovídajícím příloze č.20 vyhlášky č.428/2001 Sb <.>,kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích a zveřejněno na internetových stránkách společnosti Severočeské vodovody a kanalizace,as.v termínu do 30.4.2021 <.>
<br> Schválil: Ing.Aléš Neruda finanční ředitel
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXX manažer útvaru plánu a ňnanof
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULAGE) CEN FRO vooNE A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNI ROK 2020 A DOSAŽENÉ sxurečuosrl v TÉMŽE Roce
<br> vod a ...

Načteno

edesky.cz/d/4597737

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz