« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - OSD PŘECHODNÉ DZ MK Přeštice úklid ulic 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PŘECHODNÉ DZ MK Přeštice úklid ulic 2021 (615.35 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> NÁVRH
<br> opatření obecné povahy
<br> dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci v roce 2021 - čištění ulic
<br>
Městský úřad Přeštice,odbor správní a dopravní jako příslušný správní orgán,podle § 40
<br> odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 21.4 <.>
<br> 2021,kterou podala společnost Západočeské komunální služby a.s <.>,se sídlem Koterovská
<br> 522/168,326 00 Plzeň,IČ 25217348 (dále také jen "navrhovatel"),vydává z důvodu údržby
<br> místních komunikací tento návrh opatření obecné povahy,kterým:
<br>
<br> I.podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci ulici Husova,Dukelská <,>
<br> Poděbradova,Máchova,5.května,Červenkova,Komenského,Kollárova,Na Jordáně <,>
<br> Rybova,Havlíčkovo náměstí a Masarykovo náměstí v Přešticích,termín čištění
<br> jednotlivých ulic bude oznámen na místě 7 dní před prováděním čištění <.>
<br>
<br> II.podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ulici Husova,Dukelská <,>
<br> Poděbradova,Máchova,5.května,Červenkova,Komenského,Kollárova,Na Jordáně <,>
<br> Rybova,Havlíčkovo náměstí a Masarykovo náměstí v Přešticích,provedenou svislou
<br> přenosnou dopravní značkou B 28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tab.č.E 13 "Platí od
<br> …do….2021",umístění DZ 7 dní před vlastním čištěním v příslušných ulicích <.>
<br>
Tento návrh opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br>
<br> 1.Umístění svislé přenosné dopravní značky B 28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tab.č.E
<br> 13 "Platí od …do….2021 "(dále také jen "svislá přenosná dopravní značka") bude prove...

Načteno

edesky.cz/d/4597075

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz