« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Příbram) - Zápis zasedání zastupitelstva 2/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis zasedání zastupitelstva 2/2021
Přítemni: XXXXXXXXX XXXXXX,David Kedad,Jan Heřák,Petr Vandas? XXXX XXXXXX
<br> Omluveni: P.Šikelevá,J r Hrbek
<br> Heste: p.D.Dědina,p.P.R <.>
<br> a) schůzi zahájil staresta ebce (dále také jake „předsedajici“) v 19,0Uhedin přivítánim.členů zastupitelstva
<br> 13) při zahájení zasedání byle přítemne 5 zastupitelů ebce,zastupitelstve ebce je usnášení schepná (š 92 edst.3 zákena e ebcích)
<br> c) evěřevateli zápisu byli navrženi XXX XXXX XXXXXX,XXX XXX Heřák,zapisevatelem paní Petra Pletevá.K návrhu nikde nevznesl žádná námitky <.>
<br> Návrh usnesení č.52021 : Zastupitelstve ebce pevěřuje evěřevatele zápisu zasedání zastupitelstva ze dne 154_2021,XXXX XXXXX Blechu a XXXX XXXX Heřáka a zapisevateie-m paní Petru Pleteveut všichni esieveni s návrhem seuhiasít
<br> Výsledek hlasevání: Pra 5 Fren: (J Zdráeí se: O Usnesení č.6302! byla schválena
<br> d) přltemní členevá zastupitelstva byli seznámeni a výši finančních prestředků ebee e) všichni zúčastnění byli seznámeni s pregramem dnešní schůze: !) Schválení výsledku výberevehe “řízení na dedavatele kempestáru a štěpkevače pre ebyvatele 2) Schválení výsledku výběrevehe řízení na dedavatele depravníhe autemebilu pre J SDHC) 3 ) Prevedení výběru dedavatele epravy místních kemunikaci 4) Prejednání stížneeti J.K.5 ) Diskuse 6) Závěr a staresta navrhl pregram dep-nit e následující bedy:
<br> - Smleuva e budeucí smleuvě e zřízení vecnáhe břemene a dehedu e umístění stavby č.IE-lZ-áÚlUDZIílI - Obchední nabidka čištěná rybníka
<br> Návrh usnesení 7/2021: Hlasevání e deplnčni pregramu schůze e bed - Smleuva e budeuci smíeuve e zřízení vecnáhe břemene a dehedu e umístění stavby č.IE-lZ-GUIDÚZUII Výsledek hlasevání: Pre: 5 Pred: Ú Zdržel: 0
<br> Usnesení č.7/2021 byte schválena:
<br> Zápis ze zascdáai zasmpitelstva el.—tee dne lid—„2921 strarn.r 1-4 1v:.fhetevii: Pletevá Petra
<br> Návrh usnesení 312021: Hlasevání e deplnčni pregramu schůze e bed - Obchední nabídka cisteni rybníka
<br> Výsledek hlasevání: Pre: 5 Pretí: 0 Zdržel: ...

Načteno

edesky.cz/d/4596062

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz