« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - 6. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

6. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konané 29.4.2021 [0,18 MB]
v,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\5\\\\\\\J\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ JIHOCESKY KRAJ „mm
<br> MUDr.XXXXXX XXXX
<br> hejtman kraje U Zimního stadionu XXXX/X XXX XX Ceské Budějovice
<br> České Budějovice 16.dubna 2021
<br> V souladu s š 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,v platném znění
<br> svolávám
<br> 6.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> na čtvrtek 29.dubna 2021 od 10:00 hodin <.>
<br> Zasedání se koná v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje,ul.U Zimního stadionu 1952/2,České Budějovice,velký zasedací sál,2.podlaží <.>
<br> M Dr.Ma in XXXX Hejt an Jihoč ského kraje
<br> Příloha: Návrh programu 6.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČQ: 70890650 e-podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIC: CZ70890650
<br> Návrh programu 6.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 29.dubna 2021
<br> Zahájení
<br> Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 4.3.do 8.4.2021
<br> Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR
<br> Poskytnutí individuálních dotací v gesci Odboru kancelář hejtmana
<br> Návrh volby přísedících krajského soudu
<br> Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice,a.5 dle směrnice č.SM/115/ZK
<br> Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov a.s.„„Rekonstrukce Interního pavilonu D“
<br> Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Písek,a.s.<.>,„Stavební úpravy budovy S— patologie“
<br> 10.Realizace projektu „Podpora marketingových aktivit v jižních Čechách“ a jeho financování z rozpočtu JCCR
<br> 11.Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2021- 2.část
<br> 12.Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
<br> 13.Žadost Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o poskytnutí návratné finanč...

Načteno

edesky.cz/d/4595746

Meta

Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz