« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Semněvice za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210421173527074
kRAASKY URAD PLZENSKEHG KRAJE
<br> ODBOR EKONOMlCKÝ
<br> oooĚLENí PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENI oBcí A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk Č.4
<br> Čj: PK-EK/2700/20
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Semněvíceý ECG.00253715 za rok 2020
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 24.03.2021
<br> Místo provedení přezkoumání: na KÚPK,odbor ekonomický,Škroupova 18,306 13,Plzeň
<br> na základě zákona 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumane' období: ?.'í.2020 — M.12.2020
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - konlrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX — korrlrolorka:
<br> - lng.XXXXX XXXXXXXX
<br> Písemnosti poskýílý elektronlcky: - XXXXX l—lálek — starosta obce - Zdenka Petříková - účelní obce
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 22.2.2021 podle 5 5 odsí.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazkú obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Přezkoumání bylo provedeno dálkově,písemností a podklady byly územním samosprávným celkem dodány elektronickým způsobem
<br> nebo získány z veřejně dostupných informací (úřední deska ÚSQ internetové stránky USC,profil zadavatele veřejných zakázek,registr smluv; intormační portál ll/lF MONl'l'GR) <.>
<br> & Přezkoumaně písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti i\lávrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněný od 12.2.do 27.2.2020 Pravidla rozpočtového schválilo ZO dne 19.12.2019 provizoria Rozpočtová opatření č.1 - 9...

Načteno

edesky.cz/d/4595102


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz