« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu 2020
žLicĚe.DA02 XCRGBZUC /ZNC (01072020/01012020)
<br> Ghec Semněvice
<br> ZÁVĚREČNÉHQ čt
<br> sestavený ke dni 31.12.2020
<br> identifikační Číslo 00253715
<br> název Obec Semněvice ulice,č.p.34
<br> obec Semněvlce
<br> PSČ,pošta 346 M
<br> telefon 379493138
<br> fax e-maíl semnevice©arcom.cz WWW stránky
<br> l.Plnění rozpočtu příjmů
<br> ll.Plnění rozpočtu výdajů
<br> lil.Financování (zapojení vlastních úspora cizích zdrojů)
<br> iv.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> \/l.Majetek
<br> Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> Vili.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu lX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xl.Ostatní doplňující údaje
<br> * 7 4.04.2027 7 7h38m23s Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.0.strana 7 / 9
<br> !,etnĚní Rozpočtu PŘÍJMÚ
<br> Text
<br> Rozpočet po změnách *
<br> Schválený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy 4 296 500,00 4 356 500,00 4 312 583,47 Nedaňové příjmy 1 385 400,00 1 836 940,00 1 617 933,31 Kapitálové příjmy 265 800,00 265 703,28 Přijaté transfery 68 100,00 348 960,00 1 428 526,00 Příjmy celkem 5 750 000,00 6 808 200,00 7 624 748,06 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze za'v.čínností a fun.pož.1 000 000,00 1 000 000,00 1 002 980,35 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výdělčínnosti 9 000,00 9 000,00 14 092,68 111 Dané z příjmů fyzických osob 1 009 000,00 1 009 000,00 1 017 073,03 1121 Daň z příjmů právnických osob 800 000,00 800 000,00 688 995,59 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 110 000,00 170 000,00 181 830,00 112 Dané z příjmů právnických osob 910 000,00 970 000,00 870 825,59 11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 1 919 000,00 1 979 000,00 1 887 898,62 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000,00 1 8...

Načteno

edesky.cz/d/4595101

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz