« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Veleň - Veřejná vyhláška - křídlatka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Veleň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha (839.36 kB)
PŘÍLOHA č.3
<br> SEZNAM PARCEL A VLASTNÍKÚ
<br> Seznam vlastníků
<br> map.list k.ú.p.p.č.vlastník/správce 15 Dobrná 482/12 XXXXX XXXXX,č.p.XXX,XXXXX Ludvíkovice XX Markvartice 3090 Správa železniční dopravní cesty,státní organizace,Dlážděná 1003/7,Nové Město,11000 Praha 1 3342 AGRO-DK s.r.o <.>,č.p.54,40502 Horní Habartice 1816/5 XXXXX XXXXX,č.p.XXX,XXXXX Markvartice XXXX/X XXXXX XXXXX,č.p.XXX,XXXXX Markvartice XXXX XXXXX XXXXX,č.p.XXX,XXXXX Markvartice XXXX/X XXXXX XXXXX,č.p.XXX,XXXXX Markvartice XXXX/X Obec Markvartice,č.p.280,40742 Markvartice 1827 Obec Markvartice,č.p.280,40742 Markvartice 1826/2 Česká republika - Lesy České republiky,s.p <.>,Přemyslova 1106/19,Nový Hradec Králové,50008 Hradec Králové Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí nad Labem-centrum,40001 Ústí nad Labem - Správa a údržba silnic 2894 Ústeckého kraje,příspěvková organizace,Ruská 260/13,Pozorka,41703 Dubí 2974/1 Česká republika - Povodí Ohře,státní podnik,Bezručova 4219,43003 Chomutov 13 Horní Habartice 79/6 XXXX XXXXX,Okružní XXX,Kamenná,XXXXX Jílové XXX/X XXXXXXXX XXXX a XXXXXXXXXX XXX,č.p.XX,XXXXX Dolní Habartice Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí nad Labem-centrum,40001 Ústí nad Labem — Správa a údržba silnic 1799 Ústeckého kraje,příspěvková organizace,Ruská 260/13,Pozorka,41703 Dubí Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí nad Labem—centrum,40001 Ústí nad Labem - Správa a údržba silnic 1021 Ústeckého kraje,příspěvková organizace,Ruská 260/13,Pozorka,41703 Dubí 567/5 XXXXXXXXX XXXXX,č.p.XXX,XXXXX Horní Habartice 161 XXXXXXX XXXX,č.p.XXX,XXXXX Dolní Habartice 1891/1 Česká republika - Povodí Ohře,státní podnik,Bezručova 4219,43003 Chomutov Benešov n.Pl.1309/2 Česká republika - Povodí Ohře,státní podnik,Bezručova 4219,43003 Chomutov 962/1 Beagle Real s.r.o <.>,Na Stráni 545/40,Děčín Vl-Letná,40502 Děčín 964/1 Beagle Real s.r.o <.>,Na Stráni 545/40,Děčín VI-Letná,40502 Děčín 50/1 Národní památkový ústav,Valdštejnské náměstí 162/3,Malá Strana,11800 Praha 1 1360 Národní památkový ú...
Veřejná vyhláška - křídlatka (677.98 kB)
__ „ <.>,<.>,<.>,<,> (f*j'; ÚMV/ÍěZ/Zg'zf/ MESTSKY umo BENESOV NAD PLOUCNICI ODBOR SPRÁVY MAJETKU,lNVESTiC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> dle rozdělovníku
<br> Váš dopis zn.ze dne:
<br> č.j.: MUBN 2021079/21
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXX
<br> tel: XXX XXX XXX,e-mail: strnad©benesovnpi.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA podle ustanovení 9 25,zákona &.50012004 Sb <.>,správní 'ád <,>
<br> kterou se oznamuje provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí v rozsahu iikvidace rostlin křídlatky na níže uvedených pozemcích
<br> Městský úřad Benešov nad Ploučnicí,Odbor správy majetku,investic a životního prostředí,jako příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny podle 5 75 odst.1 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále též „zákon")
<br> oznamuje
<br> vlastníkům níže uvedených pozemků,že v souladu s 5 68,odst.3 a 4 zákona provede spolek Sdružení obcí Benešovska prostřednictvím vybraných dodavatelů likvidaci rostlin křídlatek (Reynoutria) v rámci projektu „Likvidace křidiatky na Benešovsku a osvětová činnost spojená s timto invazním druhem“ <.>
<br> Tabulka s pozemky,rostlinou a způsobem likvidace: viz příloha <.>
<br> Správní orgán provádí oznámení podle ustanovení 5 25,zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,veřejnou vyhláškou,jelikož se jedná o větší množství osob a na území několika obcí <.>
<br> lng.XXXX XXXXXX Vedoucí odboru správy majetku,investic a životního prostředí
<br> Městský úřad Benešov nad Ploučnicí lČ: 00261181 Bankovní spojení:
<br> náměstí Míru 1 DIČ: (200261181 Komerční banka,pobočka Děčín
<br> 40? 22 Benešov nad Ploučnicí e-meil: uradeenesovnpia příjmový účet číslo: 19—4822431/0100 tel.: +420 412 589 811 web: www.benesovnpi.cz výdajový účet číslo: 4822431/0100 lD: ymgbfiz
<br> 1
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV NAD Ptouc'iwcí ODBOR SPRÁVY MAJETKU,iNVESTiC A ŽlVO TNi'HO PROSTŘEDÍ
<br> Rozdělovník:
<br> Obec Dobrná
<br> Obec Markvartice
<br> Obec Malá Veleň
<br> Obec Dolní Habartice
<br> Obec Horní Habartice
<br> Obec Fra...

Načteno

edesky.cz/d/4594700

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Veleň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz