« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Veleň - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Veleň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška (3.52 MB)
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
<br> Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
<br> Mírové nám.1175/5,405 38 Děčín IV Datová schránka: x9hbpfn
<br> Číslo jednací: MDC/41058/2021 ».Spisová zn.: MDC/230270021 MAG'STRAT MĚSTA DĚČW _,Počet listů: 3 Odbor správních činností a obecní limit!—?.<.>.i: Í'j '.lřad P"t"'lh: 2/2 _.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> oce 9" 0 Toto upatrení osu—„e povahy ne <.>,rx.Jost! Vyřizuje: lng.XXXX XXXXXXX '.Telefon: XXX XXX XXX,XXX XXXXXX “W— 24'4'2021 ' pod:-til.% "“"; Fax: — Email: olgahyklova©mmdecíncz Děčín 19.04.2021
<br> VEREJNA VYHLASKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát města Děčín,Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad - oddělení silničního správního a dopravního úřadu jako správní orgán (dále jen "správní orgán“) příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,oprovozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> EUROVIA CS,a.s <.>,IČO 45274924,Národní 138/10,110 00 Praha,kterého zastupUje TRASO-DC s.r.o <.>,ICO 02614359,Huntířov 191,405 02 Huntířov
<br> (dále jen "navrhovatel") podle 5 77 odst.1 písm.c) á š 77 odst.5 zákona o silničním provozu á 5 172 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v i přechodnou úpravu provozu na komunikaci dopravním značením (DZ) komunikace: silnice č.lI/262 staničení km 33,400 Malá Veleň,okr.Děčín (viz příloha 1) staničení km 28,600 Františkov nad Ploučnicí,okr.Děčín (viz příloha 2)
<br> termín: po nabytí účinnosti do 6.6.2021 (Malá Veleň),do 30.11.2021 (Františkov n.Pl.) případně dle rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace,vydaného silničním správním úřadem
<br> DZ: viz dopravně — inženýrské opatření v příloze
<br> akce: oprava propustku č.22 (Malá Veleň) a 20 (Františkov nPl.) při rekonstrukci silnice ll/262 Děčín — Starý Sachov <.>
<br> Opatření ...

Načteno

edesky.cz/d/4592016

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Veleň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz