« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - OSD PŘECHODNÉ DZ MK Přeštice REKO PLYN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha dio (1.67 MB)
2845
<br> 866
<br> 203/77
<br> 1453
<br> 58
/3
<br> 19
95
<br> 1261/8
<br> 203/94
<br> 622
<br> 203/195
<br> 836
<br> 203/130
<br> 204/69
<br> 1435
<br> 237/43
<br> 204/52
<br> 204/4
<br> 237/8
<br> 805
<br> 204/91
<br> 803
<br> 1390
<br> 804
<br> 891
<br> 1409/2
<br> 2835
<br> 203
/21
<br> 4
<br> 497
<br> 1637
<br> 1 4
5 6
<br> 204/97
<br> 118
<br> 204/57
<br> 237/38
<br> 204 7
<br> 2418
<br> 591
<br> 1261/11
<br> 203/86
<br> 204/66
<br> 204/76
<br> 1199/3
<br> 204/74
<br> 20
3/
<br> 12
8
<br> 675/1
<br> 203/41
<br> 203/85
<br> 204/78
<br> 2438
<br> 87
0/
<br> 2
<br> 237/44
<br> 507
<br> 908
<br> 489
<br> 1392
<br> 203/11
<br> 203/116
<br> 2526
<br> 203/44
<br> 1391
<br> 20
2/
<br> 3
<br> 506
<br> 909
<br> 666
<br> 204/5
<br> 504
<br> 203/98
<br> 1704
<br> 237/11
<br> 2488
<br> 2042
<br> 64
<br> 696
<br> 1388
<br> 20
4/
<br> 10
7
<br> 2436
<br> 1452/1
<br> 24
73
<br> 494
<br> 158/1
<br> 71/1
<br> 714
<br> 889/1
<br> 156
<br> 873
<br> 203/88
<br> 203/190
<br> 204/19
<br> 237/10
<br> 517
<br> 626/3
<br> 204/92
<br> 204/65
<br> 203/47
<br> 867/2
<br> 582
<br> 616
<br> 204/2
<br> 790/1
<br> 16
35
<br> 203/46
<br> 20
27
<br> 619
<br> 143
7/1
<br> 1022
<br> 1030
<br> 738
<br> 536/6
<br> 20
4/
<br> 11
0
<br> 14
37
<br> /3
<br> 20
3/
<br> 20
6
<br> 578
<br> 499
<br> 611/1
<br> 96
3/
<br> 2
<br> 203/122
<br> 2357
<br> 204/38
<br> 519
<br> 12
92
<br> /5
<br> 799
<br> 1199/16
<br> 203/37
<br> 203/45
<br> 203/78
<br> 203/96
<br> 501
<br> 798/1
<br> 203/6
<br> 528
<br> 14
07
<br> 586
<br> 203/49
<br> 857
<br> 20
3/
<br> 19
4
<br> 204/64
<br> 203/118
<br> 20
3/
<br> 65
<br> 505
<br> 208/75
<br> 118
<br> 862
<br> 491
<br> 1455
<br> 1404
<br> 60
<br> 20
4/
<br> 67
<br> 20
28
<br> 625
<br> 2247
<br> 204/80
<br> 205/2
<br> 203/107
<br> 203/90
<br> 203/115
<br> 203/102
<br> 204/27
<br> 208/90
<br> 204/40
<br> 1805/1
<br> 204/48
<br> 17
86
<br> 204/95
<br> 485
<br> 2477
<br> 237/37
<br> 509
<br> 535
<br> 204/34
<br> 681
<br> 203
/12
<br> 588
<br> 203/112
<br> 79
5/2
<br> 795/1
<br>...
PŘECHODNÉ DZ MK Přeštice REKO PLYN (616.08 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br>
Městský úřad Přeštice,odbor správní a dopravní podle ustanovení § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 19.4 <.>
2021,kterou podala společnost GASSPO,spol.s r.o <.>,se sídlem Domažlická 210,339 01 Klatovy <,>
IČ 45348774 (dále jen "navrhovatel")
<br> s t a n o v í
<br>
v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů po
předchozím písemném vyjádření Policie ČR,KŘ.územní odbor Plzeň - venkov pod č.j <.>
KRPP-83942-1/ČJ-2020-031106-48 ze dne 28.7.2020 na území správního obvodu obce
s rozšířenou působností Přeštice přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci –
místních komunikacích v městě Přeštice ulici Polní,Zahradní,Revoluční,V Háječku –
DIO dle přílohy která je přílohou písemnosti,za účelem uzavírky a zvláštního užívání
místních komunikací Polní,Zahradní,Revoluční,V Háječku v městě Přeštice – realizace
rekonstrukce plynovodu stavba „Reko MS Přeštice – Polní + 2“ <.>
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Přechodná úprava provozu se povoluje v termínu od nabytí právní moci příslušného rozhodnutí
zvláštního užívání místních komunikací do 20.7.2021 <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou
<br> se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,technickými podmínkami TP 66,<,> Zásady
<br> pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,III.vydání a dle příslušných platných
<br> technických norem.Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66
<br> v reflexním provedení <.>
<br>
<br> 3.Osazení dopravního značení zajistí a za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření -
odbornou ...

Načteno

edesky.cz/d/4591206

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz