« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - ČEZ Distribuce – Výzva k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů a stanovení rozsahu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výzva (1.48 MB)
72 ? 2M % W % Cb městsw cm;) “'“—“;“) / PREŠTICE / l
<br> „ <.>
<br> DÚŠŠ'Q: 19.04 2021 “gif“?—
<br> E DISTRIBUCE
<br> Výzva k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů a stanovení rozsahu
<br> Vážení <,>
<br> při kontrole nadzemního elektrického vedení distribuční soustavy na pozemcích:
<br> parc.č.2331,2355,2454,1019/27,1016/15,1318/3 obec: Přeštice,kat.území: Přeštice,které jsou dle údajů z katastru nemovitostí ve Vašem vlastnictví,bylo zjištěno,že vzrůstem stromů a jiných porostů dochází
<br> k porušení š 46 odst.9 zákona č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),který stanoví „V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m“ <.>
<br> Shora uvedenou zjištěnou skutečností je ohrožen spolehlivý a bezpečný provoz zařízení distribuční soustavy,jejímž provozovatelem je společnost ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,sídlo Děčín - Děčín lV- Podmokly,Teplická 874/8,PSČ 40502 (dále jen „ČEZ Distribuce'),jež je zastoupena níže uvedenou osobou <.>
<br> Upozorňujeme Vás,že porušením zákazu stanoveného v š 46 odst.9 energetického zákona se podle 590 odst.1 písm.k) energetického zákona fyzická osoba dopouští přestupku a právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle 5 91a odst.1 písm.o) energetického zákona.Za přestupek může Energetický regulační úřad udělit pokutu až 100.000,-Kč a za správní delikt pokutu až 15.000.000,-Kč <.>
<br> Vyzýváme Vás proto kodstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích na Vašich pozemcích,které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy,nejpozději do — a to vrozsahu dle 5 46 energetického zákona.informace kprovedeni Zásahu včetně stanovení rozsahu jsou pro typ vedení VN nebo WN nad Vaším pozemkem uvedeny v ČSN EN 50110- 1 a v grafické podobě na http: //www.cezdistribuce.cz/ v oddíle Distribuční soustava <.>
<br> Při provádění ods...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz