« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - informace o konání zastupitelstva (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

program 26.4.[1].docx [0,19 MB]
Informace
o konání 38.zasedání zastupitelstva obce Plav
<br>
Podle § 93 odst.1,2) zákona č.128/2000 Sb.bylo svoláno na den 12.4.<.> 2021 od 19.00 hod.zasedání zastupitelstva obce Plav,které se bude konat v zas.místnosti Obecním úřadu Plav <.>
<br> Návrh programu jednání:
<br> 1.Zahájení - schválení zapisovatele a ověřovatelů
2.Schválení programu
3.Kontrola plnění usnesení
4.Smlouva o zřízení věcného břemene s EG.D,a.s.přeložka VN
5.Smlouva o zřízení věcného břemene s EG.D,a.s.kabel NN
6.Schválení podání žádost na výsadbu stromů NPŽP
7.Posouzení kvalifikace zadávacího řízení-Revitalizace
8.Rozhodnutí zadavatele o vyloučení-Revitalizace
9.Smlouva o zřízení věcného břemene - kanalizace
10.Informace,různé
11.usnesení,závěr
<br>
XXXXXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
starostka
<br>
<br> zveřejněno: 5.4.<.> 2021
<br> sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/4590156

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz