« Najít podobné dokumenty

Obec Hošťka - Opětovné upozornění občanům , sčítání lidi domů a bytů, nerychlejší forma https://onlinescitani.cz/.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hošťka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_897127191_3_Výzva k projektu SLDB 2021.pdf (299.88 kB)
| www.plzen.czso.cz
<br>
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Slovanská alej 36
326 64 Plzeň
<br>
Obecní a městské úřady
v Plzeňském kraji
<br>
<br>
<br> V Plzni dne 16.4.2021
<br>
<br>
<br>
<br> Vážená paní starostko <,>
Vážený pane starosto <,>
Vážený pane primátore <,>
<br> obracím se na Vás s osobní prosbou o spolupráci při sběru XXX z probíhajícího SLDB
XXXX.Projekt byl zahájen XX.března a vlastní sběr údajů končí 11.května <.>
<br> Sčítání zabezpečuje Český statistický úřad na základě zákona č.332/2020 Sb <.>,o sčítání
lidu,domů a bytů v roce 2021 a účast občanů je povinná.Dle odhadů ústředí ČSÚ byla
prozatím sečtena zhruba polovina populace ČR <.>
<br> Nejrychlejší a nejbezpečnější je forma on-line sčítání,kterou je možná realizovat přes
přístup na tomto odkaze: https://onlinescitani.cz/ <.>
<br> Vím,že máte rozdílné možnosti a způsoby komunikace s občany žijícími ve Vaší obci <.>
Chtěl bych Vás proto požádat o propagaci projektu a motivaci občanů k vyplnění
formuláře,ať již v elektronické či listinné podobě.K tomuto účelu v příloze přikládám
informační letáček,který je možné zveřejnit na webu Vaší obce,vývěsce či obecním
zpravodaji respektive upozornit občany v místním rozhlase či televizním vysílání <.>
<br> Srdečně Vám děkuji za Vaši vstřícnost a ochotu!
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXX,Ph.D <.>
ředitel KS ČSÚ v Plzni
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXX,Ph.D <.>
priloha_897127191_1_Infografika_SLDB.jpg (226.15 kB)
Prostimmctvim
elekflomckého
séimiho
formulai:
<br>
<br> v 7 ww- yazymch
<br> ang‘ um
pmam
mam
um‘msm
Aetnamémva
rumélma
<br>
<br>
<br> N: wgbu osfibnidokmd vydany’
Ceskou mpunukou
whims” pram
<br> wwwonlinescitanixx wwwpwm
<br> aauaa/ vyflane
cmum;.1 dalum
<br> v apllkacl
<br> 5”“ '21 elzkxmmckou
<br> (new 5w: (nznmniy mm“ <.>
<br> a Gnag‘e mafl mm
<br> dzmvnu mm.“
mm awhy
<br> Naée tipy?
<br> o no mummy» :5 ha Inmm‘i.2
mm pin.5.9 mm.n.Drmfiedmciv'm
‘ 95km! uni: hunk.mm
<br> mm mm ismuzvumememn c!
<br> Rumm-
<.> Wp‘ml w:
<br> v p?
Inmlfl
<br> lclmm mm.Imam minim-Hen
mm :- mummy:
<br> o H: mm mm: 90mm: mm
Mum.inému.mm m Malian:
<br> Potfebujete poradit?
Navsuvte web naplSte nebo zavolenel

Načteno

edesky.cz/d/4589325

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hošťka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz