« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Návrh závěrečného účtu Mikroregionu za r. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu za r. 2020
MIKROREGION POSÁZAVSKÝ KRUH
<br> Zámek 1,285 22 Zruč nad Sázavou
<br> Závěrečný účet za rok 2020 MÁ 1/ A? M
<br> Vf,i/ójgvť/z/ď; %? 4,4 252877 mše DOLNÍ POHLEĚ.<.>.<.> /_ C:- 7,! _7 v OIHÍIP hg,Š,„,_„ í./_ „mé% Otedll ff týla Ze? 285 22 Zruč nad SáZaVOU
<br> Obsah
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA <.>
<br> PŘIJATÉ NEBO POSKYTNUTÉ DOTACE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKÚ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÉNÍ ROZPOČTU ÚSC,RRA DSO.CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA <.>
<br> ROZVAHA CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.VÝKAZ lexu A ZTRÁTY „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.ZPRÁVA 0 VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA <.>
<br> Plnění rozpočtu dobrovolného svazku obcí
<br> Příjmy mikroregionu tvoří příspěvky členů,výdaje byly především na běžný provoz.Hospodaření DSO skončilo ve výši 17 367,- Kč.Přílohou závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO za období 12/2020 vplném znění,dále rozvaha organizačních složek státu,územních samosprávných celků a příspěvkových organizací za měsíc 12/2020 v plném znění a Výkaz zisku a ztráty za Období 12/2020 v plném znění.Dále je přílohou zpráva O výsledku přezkoumání DSO Mikroregion Posázavský kruh za rok 2020 <.>
<br> Skutečně dosažené příjmy 70 731,— Kč Skutečně dosažené výdaje 53 364,- Kč Rozdíl 17 367,- Kč
<br> Přijaté nebo poskytnuté dotace
<br> Mikroregionu Posázavský kruh nebyla poskytnuta vroce 2020 žádná dotace.Dobrovolný svazek je členem Občanského sdružení MAS Lípa pro venkov,kterému dle počtu obyvatel mikroregionu poskytl příspěvek 49 080,- Kč <.>
<br> Přehled pohledávek a závazků
<br> Mikroregion Posázavský kruh měl k 31.12.2020 evidován ve svém účetnictví závazek vůči Městu Zruč nad Sázavou ve výši 4 840,- Kč.Dále k 31.12.2020 Mikroregion Posázavský kruh n...

Načteno

edesky.cz/d/4587675


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz