« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Souhrn přijatých opatření 03/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Souhrn přijatých opatření 03/2021
OBEC RAKOVICE
zastupitelstvo obce
<br>
Souhrn přijatých usnesení zastupitelstva obce Rakovice
Ze zápisu č.3/2021 ze dne 13.04.2021
Číslo usnesení
Datum
přijetí
Obsah usnesení
<br> 55/07/2020
13.08.2020
Zastupitelstvo obce Rakovice úkládá dojednat výši nájemného za pozemek u Špejcharu <.>
<br> 63/08/2020
15.09.2020
Zastupitelstvo obce Rakovice rozhodlo zajistit optickou kontrolu kanalizační sítě a její pročištění tlakovou vodou
<br> 14/02/2021
16.02.2021
Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout finanční dar ve výši 2.tisíc Kč (slovy: dva tisíce korun českých) p.Ludvíku Hessovi na instalaci babyboxu v Nemocnici Prachatice
<br> 17/03/2021
13.04.2021
Zastupitelstvo obce Rakovice souhlasí s předloženým programem jednání zastupitelstva,bez připomínek a doplňujících návrhů
<br> 18/03/2021
13.04.2021
Zastupitelstvo obce Rakovice souhlasí že pan P.Č.staví plot na hranici svého pozemku
<br>
<br> 13.04.2021
Zastupitelstvo obce Rakovice
a) souhlasí s pronájmem pozemků parc.č.912/2 zapsaných na LV č.1 pro katastrální území a obec Rakovice u Katastrálního úřadu pro Jč kraj,Katastrální pracoviště Písek,firmě Eurovia na zřízení deponie pro stavbu dálnice D4 <.>
b) pověřuje starostu jednáním o ceně pronájmu pozemku p.č.912/2,kterou následně předloží ke schválení zastupitelstvu
<br>
<br>
<br> Datum vyhotovení zápisu: 16.04.2021
Zapsal: p.XXXXXX XXXXX
<br>
……………………………………….<.> ……………………………………….<.>
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
<br> ……………………………………… <.>
XXXXXX XXXXX
starosta obce
<br>
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 16.04.2021
Sejmuto dne:
4
<br> LJ

Načteno

edesky.cz/d/4587587

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz