« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Souhrn přijatých opatření 03/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Souhrn přijatých opatření 03/2021
OBEC RAKOVICE
zastupitelstvo obce
<br>
Souhrn přijatých usnesení zastupitelstva obce Rakovice
Ze zápisu č.3/2021 ze dne 13.04.2021
Číslo usnesení
Datum
přijetí
Obsah usnesení
<br> 55/07/2020
13.08.2020
Zastupitelstvo obce Rakovice úkládá dojednat výši nájemného za pozemek u Špejcharu <.>
<br> 63/08/2020
15.09.2020
Zastupitelstvo obce Rakovice rozhodlo zajistit optickou kontrolu kanalizační sítě a její pročištění tlakovou vodou
<br> 14/02/2021
16.02.2021
Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout finanční dar ve výši 2.tisíc Kč (slovy: dva tisíce korun českých) p.Ludvíku Hessovi na instalaci babyboxu v Nemocnici Prachatice
<br> 17/03/2021
13.04.2021
Zastupitelstvo obce Rakovice souhlasí s předloženým programem jednání zastupitelstva,bez připomínek a doplňujících návrhů
<br> 18/03/2021
13.04.2021
Zastupitelstvo obce Rakovice souhlasí že pan Čunát staví plot na hranici svého pozemku
<br>
<br> 13.04.2021
Zastupitelstvo obce Rakovice
a) souhlasí s pronájmem pozemků parc.č.912/2 zapsaných na LV č.1 pro katastrální území a obec Rakovice u Katastrálního úřadu pro Jč kraj,Katastrální pracoviště Písek,firmě Eurovia na zřízení deponie pro stavbu dálnice D4 <.>
b) pověřuje starostu jednáním o ceně pronájmu pozemku p.č.912/2,kterou následně předloží ke schválení zastupitelstvu
<br>
<br>
<br> Datum vyhotovení zápisu: 16.04.2021
Zapsal: p.XXXXXX XXXXX
<br>
……………………………………….<.> ……………………………………….<.>
XXXXXX XXXX XXXXX Řehpř
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
<br> ……………………………………… <.>
XXXXXX XXXXX
starosta obce
<br>
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 16.04.2021
Sejmuto dne:
4
<br> LJ

Načteno

edesky.cz/d/4586965

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz