« Najít podobné dokumenty

Obec Písařov - Veřejná vyhláška_OOP_MěU Šumperk_odbor dopravy_Motosport

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Písařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška_OOP_MěU Šumperk_odbor dopravy_Motosport.pdf (3.04 MB)
Městský úřad Šumperk nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br> Pracoviště: Jesenická 31 Odbor: dopravy Oddělení:silničnídopravy,SHadopravních přestupků * M „ s P X o z v r a „ X *
<br> Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587
<br> Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 30237/2021
<br> Naše sp.zn.: 131152/2020 DOP/MIHL
<br> Vyřizuje: lng.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal_hlavaty©sumperk.cz Datum: 15.3.2020
<br> VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍOBECNÉ POVAHY
<br> Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského Úřadu Šumperk,jako příslušný správníorgán dle % 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne 18.12.2020 Žádost od
<br> MOTORSPORT Kopecký s.r.o <.>,IČO: 07439741,K Tabulkám 1431,517 41 Kostelec nad Orlicí
<br> (dále jen „žadatel"),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici lil/31231 a na účelových komunikacích (ve správě LESY CR s.p.) v k.ú.Písařov,z důvodu testování závodních soutěžních vozů rally v termínu do 31.12.2021._
<br> Správníorgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem,Policií CR — Dl Sumperk,ve smyslu & 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích,a souhlasném stanovisku ze dne 11.3.2021 č.j.KRPIM-28875-1/CJ—2021-140906 <,>
<br> vsouladu s g 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a Š 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení ?; 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> místo úpravy: silnice lil/31231 a účelové komunikace (ve správě LESY CR s.p.) v k.ú.Písařov — viz situace;
<br> důvod úpravy: testování závodních soutěžních vozů rally; Bankovní spojení: Česká spořitelna www.sumperk.cz,č.ú....

Načteno

edesky.cz/d/4586943

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Písařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz