« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Zápis ze zasedání ze dne 18.03.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ze dne 18.03.2021
OBEC VELENICE
<br>
<br>
ZÁPIS č.1/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice ze dne 18.března 2021
<br>
<br> Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:00 hod <.>,ukončeno bylo v 18:57 hod <.>
Zasedání vedla starostka obce XXXXX XXXXXXXX.Zasedání zastupitelstva jsou veřejná <.>
Ze zasedání je pořizován audio záznam <.>
<br>
Přítomní zastupitelé: XXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXX,Vörös
Josef,XXXXXXXX XXXXX <.>
Omluveni zastupitelé: XXXXXX XXXXX <.>
Neomluveni zastupitelé: XXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX <.>
<br>
Vzhledem k tomu,že je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů,je zastupitelstvo
usnášeníschopné <.>
<br>
Program jednání:
1) Schválení,popřípadě doplnění programu zasedání <.>
2) Určení ověřovatelů zápisu + informace,co se událo v obci od minulého zasedání <.>
3) Projednání žádosti o finanční příspěvek pro Hospic sv.Zdislavy,o.p.s <.>
4) Volba předsedy finančního výboru <.>
5) Schválení investičního záměru sociální,dostupné byty <.>
6) Projednání zpracování projektové dokumentace na odkanalizování obce <.>
7) RO č.1/2021 <.>
8) Různé <.>
<br>
1,Schválení,popřípadě doplnění programu zasedání <.>
Program jednání nebyl doplněn <.>
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.1 - 2021: Zastupitelé obce Velenice schvalují program jednání,v navrženém znění <.>
<br>
2.Určení ověřovatelů zápisu + informace,co se událo v obci od minulého zasedání <.>
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: XXXXX XXXXXXXX <.>
Ověřovateli zápisu byli navrženi: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Hlasování:
Pro: X Proti: X Zdržel se: X
<br> Usnesení č.2 - 2021: Zastupitelé obce Velenice schvalují ověřovatele zápisu <.>
<br>
Informování o hospodaření obce k 28.2.2021 – obec hospodařila se záporným výsledkem
ve výši -68 133 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN <.>
<br>
Informace – co se událo v obci od minulého zasedání <.>
Proběhla/o:
<br> a) Inventarizace majetku <,>
b) Přezkoumání hospodař...

Načteno

edesky.cz/d/4586825

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Volby   Pronájem   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velenice (Česká Lípa)
07. 05. 2021
07. 05. 2021
07. 05. 2021
07. 05. 2021
28. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz