« Najít podobné dokumenty

Město Hulín - VV 2021-55 - Hulín, A.Dvořáka zpomalovací polštáře silniční

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hulín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace (4.85 MB)
A3
<br> 10/2020
<br> IČO: 031 81 936
<br> Sídlo: Růžová 272/1,110 00 Praha 1
Provozovna: Sázany 539,756 43 Kelč
<br> VYPRACOVAL:
ING.XXXXX XXXXXXXX
<br> ODSOUHLASIL:
<br> ZLÍNSKÝ
<br> KROMĚŘÍŽ
<br> Doplnění TDZ a zpomalovacích polštářů
na místní komunikaci v Hulíně
<br> SITUACE - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> Město Hulín
<br> Zpomalovací polštář
<br> Dopravní značení bude umístěno dle TP 65 (Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích a TP 85 - Zpomalovací prahy na pozemních komunikacích <.>
<br> 5 m
<br> Ip
2
<br> Ip2
<br> ZÓ
NA20
<br> ZÓ
NA
<br> 20
<br> Iz8a
<br> Iz
8b
<br>
<br> 5 m
<br> Ip
2
<br> Ip2
<br> ul.Antonína Dvořáka
SOUŘADNICE GPS:
49.3283086N,17.4685306E
<br> Doplnění TDZ a zpomalovacích polštářů na místní komunikaci v Hulíně
<br> S
<br> Z V
<br> J
<br>
Stránka 1
vyhláška (825.17 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Kroměříž,odbor občansko správních agend,odd.dopravy a silničního hospodářství jako
<br> příslušný orgán státní správy (dále jen „ODSH KM“),ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
<br> provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné
<br> účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a
<br> veřejně přístupné účelové komunikaci,podle § 124 odst.6,§ 77 odst.1 písm.c) odst.5 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),zahájil řízení opatřením obecné povahy (dále jen „OOP“) na návrh,který podalo
<br> Město Hulín,nám.Míru 162,768 24 Hulín,IČ: 002 87 229 zastoupené na základě plné moci
<br> společností VACULA silniční s.r.o <.>,Růžová 972/1,Nové Město,110 00 Praha 1,adresa pro doručení
<br> Kelč,539,756 43 Kelč a vydává
<br>
<br> oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
podle ustanovení § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br>
<br> na místní komunikaci Antonína Dvořáka (parc.č.4986,4924 k.ú.Hulín) v obci Hulín
<br>
<br> Řízení bylo zahájeno ve věci návrhu na osazení zpomalovacích polštářů a vyznačení dopravních
<br> značek IZ 8a – Zóna s dopravním omezením se symbolem uvnitř B 20a - Nejvyšší dovolená rychlost
<br> (20),IZ 8b – Konec zóny s dopravním omezením se symbolem uvnitř B 20a - Nejvyšší dovolená
<br> rychlost (20),IP 2 – Zpomalovací práh,podle dokumentace dopravního značení zpracované
<br> společností VACULA silniční s.r.o <.>,která je nedílnou součástí tohoto oznámení <.>
<br> Důvodem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu,zpomalení dopravy <.>
<br> Výše uvedený návrh místní úpravy provozu byl proje...

Načteno

edesky.cz/d/4586783

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hulín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz