« Najít podobné dokumenty

Obec Nespeky - Oznámení o konání zastupitelstva obce Nespeky dne 7. dubna 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nespeky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce 7. dubna 2021 (455.28 kB)
OZNÁMENÍ
<br>
o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nespeky Místo konání:
<br> OBECNÍ ÚŘAD NESPEKY,Benešovská 12,Nespeky (budova OÚ).Doba
<br> konání: středa 7.dubna 2021 od 18,00 hodin <.>
<br>
<br>
<br> Program:
<br>
1.Zahájení <.>
<br> 2.Učení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) <.>
<br> 3.Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> 4.Schválení programu zasedání dle Jednacího řádu <.>
<br> 5.Vodovod - informace
<br> 6.Vyhodnocení výběrového řízení - Pořízení kompostérů pro občany obce
<br> Nespeky <.>
<br> 7.Vyhodnocení výběrového řízení – Vybudování sběrného XXXXX v obci
<br> Nespeky <.>
<br> X.Vyhodnocení záměru na pronájem nemovitosti v budově Hasičárny st.č.980
<br> v k.ú.Nespeky <.>
<br> 9.Smlouva č.1200300067 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
<br> prostředí České republiky.(dotace na projekt stavební povolení –vodovod) <.>
<br> 10.Vnitřní směrnice obce Nespeky 1/2021 – Testování Covid19 <.>
<br> 11.Rozpočtové opatření č.2
<br> 12.Žádost o vydání stanoviska k žádosti o změnu druhu pozemku na parc.č <.>
<br> 2785/1,2785/2,2785/3,2785/4 vše v k.ú.Nespeky <.>
<br> 13.Žádost o směnu pozemků v ulici Přípotoční,dle geometrického plánu 943-
<br> 68/2018 <.>
<br> 14.Žádost o odkup části pozemku parc.č.2368/2 v k.ú.Nespeky <.>
<br> 15.Žádost Linka bezpečí z.s.<.>
<br> 16.Informace <.>
<br> 17.Diskuse <.>
<br> 18.Návrh usnesení <.>
<br> 19.Závěr <.>
<br>
Podle § 93 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná <.>
<br> V Nespekách dne 31.března 2021
<br> Vyvěšeno: 31.3.2021 El.Vyvěšeno: 31.3.2021
<br> Sejmuto: Sejmuto el.:
<br>
2021-03-31T16:07:26+0200
Mgr.XXXXXX XXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4586766

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nespeky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz