« Najít podobné dokumenty

Obec Hvožďany - Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK a silnicích č.III/1762,II/176,III/1769 a III/1763 c obci Hvožďany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvožďany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO Hvožďany (1.1 MB)
Schema dopravního značení- uplna uzavírka silnice č.|||/1762 v obci Hvožďany,z důvodu vybudovaní
<br> vodovodní kapahzacm přípojky k pozemkům p.o.1356/1 a 1356/6 <.>
<br> Návrh schválil: % DOPRAVNI llloPClšTQPAl PHÍB RAM E?LLSI 261 23 PRIBRAM V,ZEZICKA 498
<br> 04.3.0001
<br> v O KRPS—Jíě 0 /CJ-—20J4—01110L V souladu s ust.5 25 odst.6.písm.00.1%.WWO č.13/1997 Sb.a 5 77 odst.2 písm.0) zák.“""““ č.361/2000 Sb,SOUHLASÍME se zvláštním
<br> “užíváním pozemní kpmunlkaoe a návrhem )% MZ“ M <.>,/ Zpracoval: XXXXXXXX XXXX ' "
<br> Údržba silrálQngC.Lucie Vahčkováe vedoucí divize značení Na Červeném Hrádku 294 mobil1602 479 022 264 01 Sedlčany e-mail: vana©udrzbasilnic.eu http: www.udrzbasilnic.eu
<br> ROŽELOV
<br> |||/1762
<br> QWS' IWH
<br> „ o (z o 6) '0 0,o l l ' o'.<.> - 0' ď \W V.<.> o „ O “0 o—.22 O a“ 0 O 00 't : "WU 175- <.>
<br>.<.> „.- IS 3b.“*“ Stávající zneplatnlt
<br> Hvožďany
<br> „u
Oznámení veřejnou vyhláškou (898.11 kB)
Elašrlť MĚST-SKY URAD PŘÍBRAM Odborsiíničního hospodářství
<br>.v)
<br> Váš dopis:.<.> “Př—TTT“ " “ A?.\ Spisová značka: sz MeUPB 352322021 XXXXX XXXX OBECNI DRAD HVOZD \: _ Číslo jednací: MeUPB XXXXX/XXXX/OSl-X'Paz Hvožďany 47 _ _„_J 5+3_ _ _m ___„___ _ __ 1 Datum: 31.03.2021 262 44 Hvožďany/|_).L 1 p
<br> - GSi | _ Vyř'zuje: Mgr.Hatra Pazderková dne.3 i ' 3 2021
<br> E— mail: petrapazderkova©pribra m.eu ' Telefon: 318 402 528 [,\ „2 4,5 3 U Zfď
<br> ' ' 4/9 ',) MU.—I in;-ii.'l'
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou m
<br> i i i i
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Příbram,Odbor silničního hospodářství,jako přísluš ný správní orgán dle ust.g 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),vpiatném znění a podle ust.23;— 171 a ust.5 173 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád),na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci a silnicích č.III/1762,|l/176,lil/1769 a |||/1763 v obci Hvožďany (k.ú.Hvožďany),podané dne 29.03.2021 žadatelem: PAVEL TÚMA,Hvožďany 47,262 44 Hvožďany (dále jen „žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR <,>
<br> stanovuje
<br> vsouladu s ustanovením % 124 odst.6 a na základě ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění)
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci a silnicích č.|||/1762,II/176,III/1769 a III/1763 v obci Hvožďany (k.ú.Hvožďany) za níže uvedených podmínek pro jej i realizaci:
<br> 1.Druh úprayy: přechodná
<br> 2.Způsob úprayý: Umístění přechodného dopravního značení (DZ),které bude provedeno podle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),odsouhlaseněho Policii ČR,KŘ DI Příbram pod č.j.KRPS-2560/ČJ-2021-011106,kteréje nedílnou sou...

Načteno

edesky.cz/d/4586753

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvožďany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz