« Najít podobné dokumenty

Městys Štěchovice - oznámení veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Štěchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
vanz- m nm.: 90315 op'na umim vyprltovll: umu Bl'clrak
<br> „mam.— ' l-q-n'r <.>
<br> ' Náslrule & Hahiásilchybu
-/2
vanz- m nm.: 90315 op'na umim vyprltovll: umu Bl'clrak
<br> „mam.— ' l-q-n'r <.>
<br> ' Náslrule & Hahiásilchybu
bez názvu
Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2
<br> Spis.ZN.Výst.: 40083/2021/Kou V Praze dne 12.4.2021
Č.j.: MUCE 43302/2021 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:
<br> XXXXX XXXXX,kancelář č.dv.XXX
XXX XXX 220 / karla.koupa@mestocernosice.cz
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č.78/2021
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Černošice,OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací,(dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na
základě návrhu,který podal
<br> STRABAG a.s <.>,IČ 60838744,Kačírkova 982/4,150 00 Praha 5,v zastoupení
<br> LUSMIA DZ s.r.o <.>,IČO 06904742,V dolině 1515/1b,101 00 Praha 10
<br> po projednání s Policií České republiky,Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje <,>
Dopravní inspektorát Praha venkov – JIH dne 6.4.2021 a s Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje,p.o.dne 6.4.2021 a obcí Měchenice dne 9.4.2021
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,opatřením obecné
povahy přechodnou úpravu provozu na silnici II/102 ul.Vltavská,III/1021,III/1021a ul <.>
Hlavní a místních komunikacích ul.Přístavní,Spojovací,U Nádraží v Měchenicích <,>
v souladu s § 61 odst.3 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve
znění pozdějších předpisů <.>
<br> Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského
opatření vypracovaného firmou LUSMIDA DZ,s.r.o.s datem 30.3.2021,které je součástí
tohoto stanovení <.>
<br> Dopravní značení bude osazeno :
<br> V termínu: od 24.4.2021 do 25.4.2021
<br> Z důvodů : úplná uzavírka sil.II/102 v Měchenicích
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
<br> ktero...
-/1
Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2
<br> Spis.ZN.Výst.: 40083/2021/Kou V Praze dne 12.4.2021
Č.j.: MUCE 43302/2021 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:
<br> XXXXX XXXXX,kancelář č.dv.XXX
XXX XXX 220 / karla.koupa@mestocernosice.cz
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č.78/2021
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Černošice,OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací,(dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na
základě návrhu,který podal
<br> STRABAG a.s <.>,IČ 60838744,Kačírkova 982/4,150 00 Praha 5,v zastoupení
<br> LUSMIA DZ s.r.o <.>,IČO 06904742,V dolině 1515/1b,101 00 Praha 10
<br> po projednání s Policií České republiky,Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje <,>
Dopravní inspektorát Praha venkov – JIH dne 6.4.2021 a s Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje,p.o.dne 6.4.2021 a obcí Měchenice dne 9.4.2021
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,opatřením obecné
povahy přechodnou úpravu provozu na silnici II/102 ul.Vltavská,III/1021,III/1021a ul <.>
Hlavní a místních komunikacích ul.Přístavní,Spojovací,U Nádraží v Měchenicích <,>
v souladu s § 61 odst.3 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve
znění pozdějších předpisů <.>
<br> Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského
opatření vypracovaného firmou LUSMIDA DZ,s.r.o.s datem 30.3.2021,které je součástí
tohoto stanovení <.>
<br> Dopravní značení bude osazeno :
<br> V termínu: od 24.4.2021 do 25.4.2021
<br> Z důvodů : úplná uzavírka sil.II/102 v Měchenicích
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
<br> ktero...

Načteno

edesky.cz/d/4586656

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Štěchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz