« Najít podobné dokumenty

Město Uničov - Veřejná vyhláška o opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu. „Inženýrské sítě a komunkace pro lokalitu výstavby RD Újezd, místní část Rybníček

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Uničov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

doc01325720210406111000.pdf
Částečná uzavírka sil.|||/44420 v obci Újezd Rybníček <.>
<br> Rybníček 'i' „ L g.a < 2 m Zl? 533 EZZ © E *; max.5Dm ; w cn + + Ě :; s š a 0 0 U“ a: _„ŠTANÚVENG “57/21“ by? (fy/2527 ř/Nó v Dne15.03.2021 ;“AĚM DOPORUČUJI 5- [! 'Zl/ŽÍ KRPM-30391—1/Čl-2021-140506 DATUM
<br> Mágia—&'$ úřad UNiČOV nc'ifor dnpraw &.siimčního hc
<br> Pat,—,a;
<br>.*“
<br> Vypracovala: XXXXXX XXXXX
<br> Datum: XX.X.XXXX
<br> Částečlgá uzavírka sil.|||/44420 v obci Ujezd Rybníček <.>
<br> „A
<br> Adresa provozovny: Pavelkova 2 Olomouc 772 00
OOP-PÚP-Újezd Rybníček-2-inženýrské sítě pro RD-Online-olin (Svoboda)-21.pdf
1 | 3
<br>
Městský úřad Uničov IDDS: zbdb4bg
Tel.: +420 585 088 111
Masarykovo nám.1 E-mail: mu@unicov.cz
<br> 783 91 Uničov web: www.unicov.cz
<br>
<br>
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Váš dopis - značka / ze dne:
<br> Č.j.: MUUV 3612/2021
Spisová značka: DOP 87/2021 JNe
Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: jnemeckova@unicov.cz
<br> Uničov,dne: 6.duben 2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Městský úřad Uničov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní
<br> správy vydává podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti podané dne 26.3.2021
<br> společností Online-olin s.r.o <.>,Litovelská 2510/12,785 01 Šternberk,IČ: 021 60 021 zastoupené na
<br> základě plné moci společností Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,Bystrovany,Pavelkova
<br> 222/2,779 00,IČ: 278 48 116 a po projednání s dotčeným orgánem Policií České republiky,Krajské
<br> ředitelství policie Olomouckého kraje,územní odbor Olomouc,dopravní inspektorát ze dne
<br> 15.3.2021 pod č.j.KRPM-30391-1/ČJ-2021-140506
<br>
<br>
<br> opatření obecné povahy,kterým se stanoví přechodná úprava provozu
<br>
<br> v souvislosti s částečnou uzavírkou silnice III/44420 v obci Újezd,místní část Rybníček z důvodu
<br> akce „Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby RD v obci Újezd,místní část Rybníček“ <.>
<br>
<br> Rozsah opatření (dopravní značení) viz grafická příloha – situace:
<br> - Na vozovce budou umístěny dopravní značky a zařízení „Z4“,„C4a+SV1“,„C4b+SV1“ <,>
„A15+A6b“
<br>
<br> vše podle přílohy č.1,která je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu <.>
<br>
<br> Termín přechodné úpravy provozu: od 12.4.202...

Načteno

edesky.cz/d/4586645

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Uničov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz