« Najít podobné dokumenty

Obec Panenské Břežany - VEŘEJNÁ VYHLÁŠK/Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Ke Studánce a Vilová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panenské Břežany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO
! SITUACE - DIO
<br> ta,(i) a
<br> —- TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ kNN
<br> DOPRAVNÍ OPATŘENI - DLE TPGB - PODÉLNÝ PŘEKOP — DLE SCHEMATU 3/1 PŘÍČNY PŘEKOP - DLE SCHEMATU 3/52
<br> ZHOTOVITEL.' Mlloslav Kalců- elektromontáze wmv: ' " " ' ' Hůrka1054.275 01 Kralupy nad Wavau PANENSKE BREZANY- MÍSTNÍ KOMUNIKACE.as.10234643,odp.osoba— Veronika Def-halová te?.315 762 ()?-“1 ULICE VILOVA "Fifi/STAV“,<,> ' VYSTAVBA NDVEHO KABELOVEHD VEDENÍ kNN A KE S TU DA N C E PRO STAVBU 11 RD PARCÉ.91:3 FROJEKI' D : am mu,- o -,PŘECHDDNÉ DOPRAVNÍ ZNA CEN! - SITUACE „mm "s v 2021 “'"" "hmmm“ 2021 _ Datum vymwvnnf projektu: 131335 „3133 $$$; ni?;kšíýt %? komunikace.03 / 2027 v " 'Ú » UC- “iC-FE ČES E QEPUB IKY NAVRHOVAL: KR MS:-(É ŠEDÉ.ELS.»| ÍCQGŠE gfmgzgýšmgamixm.DOPRAVNÍZNAČENÍMĚLNBCs.r.o.“TR“ Libor Pstňna 503481526 agr'ářské 993 B:; ',-—;.infoadmlnlkcz „ $$$-531130151; * -- “ -.<.> %“W£= fm cod P? Í !
<br> h(ÍHiii-IATA FRU UZNMZIĚNÍ PRACÍEJYNÍICFÍ NIST \' OHC!
<br> 09 m—
<br> -i AMW
<br> W; šál-Epic ::./„jc „w:/fm <.>
<br> FOUCÉE CES E REPUBLW KRAJ = * r-;—;—-,r7'v-'1 "“T"—„iš PO! sf&f: STŘEDOČESKÉHG KRAJE CGFFAVHÍ wsišamaé: Frau—A “Ja-mr.<.> — ' ';VCl—ZUJ 159 »: PŘAHI- <= -V|uni=- M- ůF-ÉBGQFS? %$ 33
<br> 1% ( loď/Wx
<br> o *:.=.— f 5 z 5? E/ až Ša- řiť? m.m.E'i' Ef ! ?
<br> UF
<br> “VW '
<br> A“
<br> 11)
<br>.Schéma BH
<br> Í Standardní pracovní místo na pozemní \ komunikaci s malým dopravním letím—
<br> ' nim <.>
<br> nňůna ugavcm :adnosramwmi smémmcém deskarm odsiuz- necemu? Lim
<br> cílům: 9.6-er \ pneuma uzavára aucuszrenr'ýmn smémvacrrn 5953311: : 335mm max wm přicna uzswéra ;ednostrann-gme smart-mcm- desham odstup zmiana;— 1-2m
<br> nhčnb 3.6- I!—
<br> vysfražna scéna typu ? nf.kazů-:= mamma: desc-:—
<br> :) užití dopmvm'ch značek.? dualismem zařizení
<br> cca SOŠ
<br> »“ prapaae souběžných nadmvacích Bruna.chodníku nebo sie—zes: pro crkďtsěy podle schéma-s 3.415 až 3:20
<br> “.*.-dmmaa'h \.- www-mh
<br> SC,:HEMATA FRU ÚZNACENI PR.»\('.U\"NI(.I-i MIS! V Ulštfl
<br> OG“G€
<br> g_...
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA/Opatření obecné povahy

Načteno

edesky.cz/d/4586644

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panenské Břežany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz