« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - VŘ - sociální pracovník v Ostravě-Hrabové

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde (472.42 kB)
Bažanova 4,720 00 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/3 www.ostrava-hrabova.cz Číslo účtu 19-1644935359/0800
<br> Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová
úřad městského obvodu
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
Tajemník úřadu
<br>
<br> vyhlašuje výběrové řízení č.1/2021 na obsazení pracovního místa úředníka v rámci
<br> Úřadu městského obvodu Hrabová
<br>
<br>
<br>
<br> Druh práce: sociální pracovník SPOD
<br>
<br> Odbor úřadu: odbor sociální,organizační a vnitřních věcí
<br>
<br> Počet obsazovaných míst: 1
<br>
<br> Zařazení: úředník
<br>
<br> Místo výkonu práce: území městského obvodu Hrabová,pracoviště Bažanova 174/4 <,>
<br> Ostrava-Hrabová <.>
<br>
<br> Platové zařazení: 11.platová třída podle délky uznané praxe,v souladu s nařízením
<br> vlády č.341/2017 Sb.o platových poměrech zaměstnanců
<br> ve veřejných službách a správě,s možností přiznání osobního
<br> příplatku dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoníku práce,ve znění
<br> pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Délka pracovního poměru: doba neurčitá
<br>
<br> Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení od 05/2021,nebo dle dohody <.>
<br>
<br> Charakteristika
<br> vykonávané práce: - plní všechny úkoly vyplývající zejm.ze zákona č.359/1999 Sb.<,>
<br> o sociálně-právní ochraně dětí,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - poskytuje odborné poradenství a pomoc v oblastech výchovy
<br> a výživy nezletilých dětí,úpravy styku dítěte s rodiči po jejich
<br> rozchodu <,>
<br> - vykonává opatrovnictví,poručnictví a zastupování dítěte ve věcech
<br> dědického řízení a jiných majetkových záležitostí <,>
<br> - poskytuje odborné poradenství a pomoc v oblasti náhradní rodinné
<br> péče,osvojení,pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou
<br> dobu <,>
<br> - poskytuje pomoc dětem ohroženým z důvodu špatné péče <,>
<br> zanedbávání,týrání a zneužívání <,>
<br>
<br>
<br> Bažanova 4,720 00 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
2/3 www.ostrava-hrabova.cz Číslo účtu 19-1644935359/0...

Načteno

edesky.cz/d/4586582

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz