« Najít podobné dokumenty

Obec Dalešice - Usneseni_duben_2021_uredni_deska.docx

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dalešice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni_duben_2021_uredni_deska.docx
Obec Dalešice
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
<br>
telefon 606 489845 e-mail: OUDalesice@seznam.cz www.oudalesice.cz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U s n e s e n í ze zasedání zastupitelů obce Dalešice,konaného dne 12.dubna 2021 od 18.00 hodin
č.24/12042021
<br> Přítomni: XXXX XXXXXX,ing.XXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX XX.XX hodin elena Omluveni: XXXXXX XXXXXX Hosté: XXXXX XXXXXXXXXXX <,>
<br> bod XXX: Zahájení,schválení programu,volba ověřovatelů a zapisovatele: Starostka obce paní XXXX XXXXXX zahájila schůzi ZO v XX.XX hodin,při zahájení bylo přítomno 5 členů ZO.Zastupitelstvo je usnášeníschopné.Paní Vélová přečetla program schůze,navrhla ověřovatele: Ivanu Kopáčkovou a XXXXXXXX XXXXXXX,zapisovatelka: XXXXXX XXXXXXX Hlasování: X-X-X
<br> bod XXX: kontrola usnesení Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č.23/08032021
Oprava propustku u č.p.39 (Grundloch) - Ing.XXXXX XXXXXXXXXX – zaslala běžnou prohlídku propustku,následovat by mělo oslovení firmy ohledně realizace opravy (během letních měsíců,kdy je málo vody) – paní starostka navrhla firmu KZS Bratříkov,do příštího ZO předloží cenovou nabídku,projektantka navrhuje osadit propustek dopravním značením (jedná se o účelovou komunikaci,není potřeba souhlas Policie ČR),vzhledem k tomu,že se propustek nachází na rozhrání tří katastrů (Dalešice,Maršovice,Jablonec nad Nisou) paní starostka Vélová seznámila s opravou i starostu obce Maršovice a vedoucího dopravního odboru magistrátu v Jablonci nad Nisou – bohužel nejsou ochotni se finančně podílet na opravě s tím,že propustek slouží k obslužnosti domů a pozemků v k.ú.Dalešice.OZ vzalo na vědomí
Podpora retence vody v krajině,možné podat žádost od 1.4.2021 do 30.4.2021,OZ projednalo a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci“ Dalešice – zadržování vody v krajině“ Ob...

Načteno

edesky.cz/d/4586533

Meta

Veřejná vyhláška   Pronájem   Územní plánování   Stavby   Dopravní informace   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dalešice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz