« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
„;;„„.ee,<.> * Mírové náměstí 1,341 O1 Horažďovice Odbor dopravy
<br> Naše č.j.: MH/03246/2021 Spisová značka: MH/03246/2021—279.3
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Email: kotisova©muhorazdovicecz Datum: 15.04.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACÍ
<br> Městský úřad Horažďovice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> s t a n o v í
<br> v souladu s ustanovením š 77 odst.1) písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,KŘPP,ÚO Klatovy,Dl ze dne 22.07.2020,pod č.j.KRPP-70075-1IČJ—2020-030406 místní úpravu provozu na místních komunikacích a na účelových komunikacích v obci Břežany <.>
<br> Stanovené dopravní značení:
<br> Jedná se o aktualizaci a doplnění svislého dopravního značení na místních komunikacích a na účelových komunikacích ve vlastnictví obce Břežany <.>
<br> Umístění dopravního značení bude realizováno dle pasportu dopravního značení,který zpracoval XXXXX XXXXX,Dukelská XXX,XXX XX Strakonice <.>
<br> Důvod stanovení místní úpravy provozu:
<br> Pasport svislého dopravního značení (aktualizace stávajícího a doplnění dopravního značení) byl zpracován tak,aby bylo docíleno vyšší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu <.>
<br> Pasport svislého dopravního značení byl zpracován vsouladu s aktuální platnou legislativou a s přihlédnutím k místní dopravní situaci <.>
<br> Další podmínky:
<br> - veškeré dopravní značky musí svým provedením odpovidat příslušným ustanovením zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č.294/2005 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,na související p...

Načteno

edesky.cz/d/4586529

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz