« Najít podobné dokumenty

Obec Volanice - Uzavírka silnice Češov - Slavhostice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Volanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Uzavírka silnice Češov - Slavhostice.pdf (782.12 kB)
M ě s t s k ý ú ř a d J i č í n
Odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství
<br> 17.listopadu 16,506 01 Jičín e-mail: doprava@mujicin.cz fax.: 493 545 285
Č.j.: MuJc/2021/6500/DOP/MoE V Jičíně dne: 6.4.2021
Č.rozh.: 54
Vyřizuje: ing.Moravcová
Telefon: 493 545 419
<br>
Titl.:
EUROVIA CS,a.s <.>
Závod Čechy východ,oblast Čechy střed
Piletická 498
503 41 Hradec Králové
<br>
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
Oddělení silničního hospodářství odboru dopravy MěÚ Jičín jako příslušný silniční správní úřad dle
ustanovení § 40 odst.4 písm.a) zák.č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích - ve znění pozdějších
změn na základě písemné žádosti,kterou podal žadatel - EUROVIA CS,a.s.Závod Čechy východ <,>
oblast Čechy střed,Piletická 498,503 41 Hradec Králové,IČO: 45274924 (-účastník řízení dle
ustanovení § 27 odst.1 písm.a) zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád v platném znění) dne 12.3.2021,v
souladu s ustanovením § 24 odst.2 cit.zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst.4 vyhlášky č <.>
104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozem.komunikacích,a po projednání se Správou Silnic
Královéhradeckého kraje p.o <.>,Kutnohorská 59,500 04 Hradec Králové,IČO: 70947996 (dále „SpSil
KHK p.o.”) a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,p.o <.>,Zborovská 11,150 21 Praha <,>
IČO: 00066001 a obcemi Jičíněves,Češov,Kopidlno,Slavhostice,Cholenice,Vršce,Chroustov <,>
Kněžice,Hlušice,Sekeřice,Žlunice,Kozojedy,Volanice a Správou železnic,s.o.(účastníci podle ust <.>
§ 27 odst.2 citovaného správního řádu) a po předchozím souhlasu dopravního inspektorátu Policie
České republiky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje (dále „DI PČR KŘP KHK”) a
dopravního inspektorátu Policie České republiky Krajského ředitelství policie Středočeského kraje (dále
<br> „ DI PČR KŘP STŘK“) žadateli
<br>
p o v o l u j e
úplnou uzavírku silnice II.tř.č.328
<br> I.etapa: v úseku hranice kraje - Slavhostice
II.etapa: úsek Slavhostice - Češov
<br> v termínu od 12.4.2021 do 21.9.2021
z důvo...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Volanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz