« Najít podobné dokumenty

Obec Pičín - ÚP Buková změna č. 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument...
OBECNÍ ÚŘAD BUKOVÁ u PŘÍBRAMĚ
<br>
Buková u Příbramě 109
<br> 262 23 Buková u Příbramě
<br> Telefon: 725 021 723
<br> e-mail: obec@bukova.net
<br> IC 00242012
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Obecní úřad Buková u Příbramě jako pořizovatel příslušný k pořizování zkráceného postupu
<br> pořízení návrhu změny č.3 územního plánu Buková u Příbramě podle § 6 odst.2 zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů,zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst.1 stavebního zákona na základě
<br> smlouvy se Bc.Stanislavem Pítrem DiS oznamuje,že v souladu s § 55 b stavebního zákona a § 25
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,zahájení řízení
<br>
<br>
<br> Veřejného projednání zkráceného postupu pořízení
<br> návrhu změny č.3 územního plánu Buková u Příbramě
<br>
<br>
Zkrácený postup pořízení návrhu změny č.3 územního plánu Buková u
<br> Příbramě bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne
<br> vyvěšení této veřejné vyhlášky a to:
<br>
od
<br> 1.května 2021 do 1.června 2021
<br>
<br> - na úřadě obce Buková u Příbramě,Buková u Příbramě 109,262 23 Buková u Příbramě
<br> − na internetových stránkách obce Buková u Příbramě - www.bukova.net
<br>
<br>
<br> Zkrácený postup pořízení návrhu změny č.3 územního plánu Buková u Příbramě s výkladem
<br> hlavního projektanta podle § 22 stavebního zákona,nařídil pořizovatel
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> na 1.červnana 2021 v 17:30 hodin
<br> na Obecním úřadě Buková u Příbramě <,>
<br> Buková u Příbramě 109 <,>
<br> 262 23 Buková u Příbramě
<br>
<br>
<br>
<br>
UPOZORNĚNÍ:
<br> Námitky proti zkrácenému postupu pořízení návrhu změny č.3 územního plánu
<br> Buková u Příbramě mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
<br> řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti <.>
<br>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj.do 8.6.2021 může každý
<br> uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst.2 stavebního zá...

Načteno

edesky.cz/d/4586307

Meta

Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz