« Najít podobné dokumenty

Obec Jinačovice - Zadavací dokumentace a výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jinačovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

kom skalky
Identifikační údaje SOUPIS PRACÍ Název akce: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 32c V JINAČOVICÍCH Číslo objektu: SO 101 Název objektu: KOMUNIKACE - 1.Část Objednatel: Obec Jinačovice Zhotovitel: Projekční kancelář XXXX XXXXX,Venhudova XX,Brno XXX XX Datum: XX/XXXX Stupeň: DSP Zakázkové číslo: 17 006 02 Vedoucí projektant: Ing.XXXX XXXXX Zodpovědný projektant: Ing.R.Jaroš Vypracoval: XXXX XXXXX Rekapitulace ODDÍL DODÁVKA MONTÁŽ C.HMOTNOST C.HMOT.SUTI HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA 1 - Zemní práce 0.00 0.00 0,000 41,467 2 - Zvláštní zakládání,základy 0.00 0.00 0,000 0,000 5 - Komunikace 0.00 0.00 193,831 0,000 8 - Trubní vedení 0.00 0.00 4,812 0,000 9 - Ostatní konstrukce a práce,bourání 0.00 0.00 64,745 0,004 1 - Zemní práce 0.00 0.00 0,000 0,000 HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM 0.00 0.00 263,388 41,471 0.00 POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM 0.00 0.00 0,000 0,000 0.00 HLAVNÍ A POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA [ZRN] CELKEM 0.00 VEDLEJŠÍ (VŠEOBECNÉ) ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 012 Geodetické práce 0.00 032 Zařízení staveniště 0.00 034 Zabezpečení staveniště 0.00 043 Zkoušky a ostatní měření 0.00 075 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi 0.00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 0.00 ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 0.00 SO 101 KOMUNIKACE CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU: 0.00 DPH : 21,000 [%] 0.00 CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU S DPH: 0.00 POZNÁMKA:Stanovení "Vedlejších rozpočtových nákladů" souvisejicích s umístěním stavby a s dalšími okolnostmi lze provést po domluvě s investorem pomocí dohodnuté: a) ceny v Kč b) hodinových zúčtovacích sazeb (HZS) c) procentní sazby ke zvolené nebo dohodnuté základně (obvykle ZRN) Pokud jsou náklady na "Vedlejší rozpočtové náklady" zakalkulovány v jednotkových cenách položek,není třeba uvedenou část vyplňovat.Uplatňuje-li dodavatel i jiné VRN,uvede je v nabidkové ceně.&CRekapitulace Popis prací a dodávek P.Č.POLOŽKA Z K R Á C E N Ý P O P I S M.J.MNOŽSTVÍ JED.XXXX XXXXXXX MONTÁŽ C.HMOTNOST C.HMOT.SUTI ODDÍL 1 - Zemní prá...
destova kanalizace lokalita 2
Identifikační údaje SOUPIS PRACÍ Název akce: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 32c V JINAČOVICÍCH OPRAVA ČÁSTI DEŠŤOVÉ KANALIZACE Číslo objektu: Název objektu: LOKALITA 2 Objednatel: Obec Jinačovice Zhotovitel: Projekční kancelář XXXX XXXXX,Venhudova XX,Brno XXX XX Datum: XX/XXXX Stupeň: TP Zakázkové číslo: 17 018 11 Vedoucí projektant: Ing.XXXX XXXXX Zodpovědný projektant: Ing.XXXX XXXXX Vypracoval: XXXX XXXXX Rekapitulace ODDÍL DODÁVKA MONTÁŽ C.HMOTNOST C.HMOT.SUTI HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA 1 - Zemní práce 0.00 0.00 0,000 0,000 3 - Svislé a kompletní konstrukce 0.00 0.00 0,000 0,336 4 - Vodorovné konstrukce 0.00 0.00 0,469 0,000 8 - Trubní vedení 0.00 0.00 0,384 0,000 9 - Ostatní konstrukce a práce,bourání 0.00 0.00 0,000 0,000 HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM 0.00 0.00 0,853 0,336 0.00 POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM 0.00 0.00 0,000 0,000 0.00 HLAVNÍ A POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA [ZRN] CELKEM 0.00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 0.00 ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 0.00 LOKALITA 4 CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU: 0.00 DPH : 21,000 [%] 0.00 CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU S DPH: 0.00 &CRekapitulace Popis prací a dodávek P.Č.POLOŽKA Z K R Á C E N Ý P O P I S M.J.MNOŽSTVÍ JED.XXXX XXXXXXX MONTÁŽ C.HMOTNOST C.HMOT.SUTI ODDÍL 1 - Zemní práce 1 132212201 Hloubení rýh š.200cm ručním nářadím hor tř.3 soudržné m3 1,30 0.00 0.00 0,000 0,000 (1,0*0,8m)*2,0-(3,14*0,22*0,22)*2 = 1,3 2 132201209 Přípl za lepivost tř.3 m3 0,39 0.00 0.00 0,000 0,000 3 174101101 Zásyp sypaninou zhutněný jam,rýh,šachet,kolem objektů m3 1,30 0.00 0.00 0,000 0,000 zpětný zásyp odkopanou zeminou po výměně potrubí 4 181301101 Rozprostření ornice 1:5 do 500m2 tl.10cm m2 2,00 0.00 0.00 0,000 0,000 ODDÍL 1 - Zemní práce celkem 0.00 0.00 0,000 0,000 ODDÍL 3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 358315114 Bourání stoky venkovní kanalizace plocha<4m2 bet.prostý m3 0,16 0.00 0.00 0,000 0,336 kanalizace DN 300 = 0,08m3/m*2,0m = 0,16 ODDÍL 3 - Svislé a komplet...
destova kanalizace lokalita 1
Identifikační údaje SOUPIS PRACÍ Název akce: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 32c V JINAČOVICÍCH OPRAVA ČÁSTI DEŠŤOVÉ KANALIZACE Číslo objektu: Název objektu: LOKALITA 1 Objednatel: Obec Jinačovice Zhotovitel: Projekční kancelář XXXX XXXXX,Venhudova XX,Brno XXX XX Datum: XX/XXXX Stupeň: TP Zakázkové číslo: 17 018 11 Vedoucí projektant: Ing.XXXX XXXXX Zodpovědný projektant: Ing.XXXX XXXXX Vypracoval: XXXX XXXXX Rekapitulace ODDÍL DODÁVKA MONTÁŽ C.HMOTNOST C.HMOT.SUTI HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA 1 - Zemní práce 0.00 0.00 0,000 0,000 8 - Trubní vedení 0.00 0.00 0,177 0,150 9 - Ostatní konstrukce a práce,bourání 0.00 0.00 0,000 0,000 HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM 0.00 0.00 0,177 0,150 0.00 POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM 0.00 0.00 0,000 0,000 0.00 HLAVNÍ A POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA [ZRN] CELKEM 0.00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 0.00 ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 0.00 LOKALITA 3 CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU: 0.00 DPH : 21,000 [%] 0.00 CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU S DPH: 0.00 &CRekapitulace Popis prací a dodávek P.Č.POLOŽKA Z K R Á C E N Ý P O P I S M.J.MNOŽSTVÍ JED.XXXX XXXXXXX MONTÁŽ C.HMOTNOST C.HMOT.SUTI ODDÍL 1 - Zemní práce 1 122201101 Odkopávky nezapažené hor tř.3 do 100 m3 s naložením m3 0,50 0.00 0.00 0,000 0,000 2 181301101 Rozprostření ornice 1:5 do 500m2 tl.10cm m2 4,00 0.00 0.00 0,000 0,000 plocha dig.AutoCad výkres Situace 02 ODDÍL 1 - Zemní práce celkem 0.00 0.00 0,000 0,000 ODDÍL 8 - Trubní vedení 3 894414211 Osazení žb dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,00 0.00 0.00 0,038 0,000 4 59200000 Beton.poklop šachty 80/70cm (např.krycí deska pro energokanály kus 1,00 0.00 0.00 0,139 0,000 90/70/11cm - typ upřesnit dle skutečnosti) 5 899103211 Demontáž poklopů hmotnosti 100-150kg kus 1,00 0.00 0.00 0,000 0,150 ODDÍL 8 - Trubní vedení celkem 0.00 0.00 0,177 0,150 ODDÍL 9 - Ostatní konstrukce a práce,bourání 6 997221561 Vodor doprava suti kusový materiál do 1km t 0,15 0.00 0.00 0,000 0,000 7...
destova kanalizace e1
Identifikační údaje SOUPIS PRACÍ Název akce: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 32c V JINAČOVICÍCH OPRAVA ČÁSTI DEŠŤOVÉ KANALIZACE Číslo objektu: Název objektu: STOKA E1 Objednatel: Obec Jinačovice Zhotovitel: Projekční kancelář XXXX XXXXX,Venhudova XX,Brno XXX XX Datum: XX/XXXX Stupeň: TP Zakázkové číslo: 17 018 11 Vedoucí projektant: Ing.XXXX XXXXX Zodpovědný projektant: Ing.XXXX XXXXX Vypracoval: XXXX XXXXX Rekapitulace ODDÍL DODÁVKA MONTÁŽ C.HMOTNOST C.HMOT.SUTI HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA 1 - Zemní práce 0.00 0.00 0,000 0,000 3 - Svislé a kompletní konstrukce 0.00 0.00 0,000 3,150 4 - Vodorovné konstrukce 0.00 0.00 0,695 0,000 5 - Komunikace 0.00 0.00 1,386 0,000 8 - Trubní vedení 0.00 0.00 5,276 0,200 9 - Ostatní konstrukce a práce,bourání 0.00 0.00 0,000 0,000 HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM 0.00 0.00 7,357 3,350 0.00 POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM 0.00 0.00 0,000 0,000 0.00 HLAVNÍ A POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA [ZRN] CELKEM 0.00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 0.00 ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 0.00 LOKALITA 1 - STOKA E1 CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU: 0.00 DPH : 21,000 [%] 0.00 CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU S DPH: 0.00 &CRekapitulace Popis prací a dodávek P.Č.POLOŽKA Z K R Á C E N Ý P O P I S M.J.MNOŽSTVÍ JED.XXXX XXXXXXX MONTÁŽ C.HMOTNOST C.HMOT.SUTI ODDÍL 1 - Zemní práce 1 132201201 Hloubení rýh š.2000mm hor tř.3 do 100m3 s naložením m3 5,25 0.00 0.00 0,000 0,000 oprava kanalizace (5,0*1,2*1,0m)-(3,14*0,22*0,22)*5,0 = 5,25 2 132201209 Přípl za lepivost tř.3 m3 1,60 0.00 0.00 0,000 0,000 3 131251101 Hloubení jam překop inž.sítí strojně hor tř.3 m3 3,50 0.00 0.00 0,000 0,000 oprava místa+šachty (2,5*1,2*1,0+1,2*1,2*1,0m) = 3,5 4 162701105 Vodorovné přemístění výkopku do 10000m1-4 m3 8,75 0.00 0.00 0,000 0,000 výkopová zemina 5 171201211 Poplatek za uložení zeminy a kameniva (kód 170 504) na skládce t 14,00 0.00 0.00 0,000 0,000 6 174101101 Zásyp sypaninou zhutněný jam,rýh,šachet,kolem objektů m3 3,60...
opravy destove kanalizace
nmmlrmczy m_E>Qm A” $8 m 558:? on.53.95% ‘ m 9 a m w o m gas: 5 as: 225.: E.thxnz.> 25235 5 3r; 2 imi 2 =25.: gmwmwrmw \ lg usx» 1 fr? :8; i 2 $5 a: 28;; A.i: : cum); Sm: 325.5% E Z; a E < 32,8508: 3 = on»); 23 22.5 55:5)? SE :5: 3:2 “yam—+52» 3:)? A as
situace komunikace
'37
<br> KOM N1NA01' Do1čENE POZEMKY PČ.: 646/16,664/2,671,1156
<br> 648/5
<br> 654/2
<br> 665 P OCHY VOZOVKY A KRAJNME NA “.OUKROMÝCH POZEMCÍC 648/8
<br> S —VA11 ASFALTOVÝ POVRCH STROJNĚ ZAŘíZNom,SPÁR PROŘ12N001 A VVPLNIT ASF.MODIHK.ZÁL1VKOU
<br> DL.47 m
<br> ČE VENA RĚUÉFNÍ DLAŽBA š.0,40 m
<br> VYBOURAT OBRUBNÍK A VAROVNÝ PÁS <,>
<br> ___ 7110_0110 v DLÁŽDIT HLADKOU DLAŽBOU 1
<br> \ \ cov1cENAVES
<br> vulwaa na'nxul'n 'nxnrn 1p-q
<br> \ F4;
<br> oz'nxwo 11101
<br>,4/
<br> \ ' 11NA
<br> 1010 see/e _ 1009/2
<br> O'RAVA MSTNÍ 111101— 1
<br> SANACE 1111111 Po
<br> 41101 1 PAS PŘED oBRUBNíkEN
<br> 1018
<br> NAVRŽENÉ 511 SEZNAM OBJEKTÚ: _ _ D—> _ _ 50 101 KOMUNIKACE
<br> 1009/1 3%! 716 3,4 70334 se
<br> 324 73
<br> <2 \7 NAČA
<br> 1001
<br> _ vozova S1AVA1101 _ ASFALTOVÝ POVRCH _ VOZOVKA _ ASFALTOVÝ BETON _ NEZPEVNĚNÁ KRAJN1CE _ ASFALTOVÝ RECYKLÁT
<br> % SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ _ STÁVAJÍCÍ (|) SVISLĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ _ NAVRŽENĚ
<br> % SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZRUŠENÉ
<br> !
<br> 1 334040 3233 27450 1 SKLADEA OPRAVY vozovxv : 23 9 \\324 35 ASFALTOVÝ BETON 1100114 50/70 ČSN EN 131004 40 mm & 32 53 POSTŘIK SP010vAci Psfc (0,7 kgmfž) ČSN 73 6129 tn,ASFALTOVY BETON ACP 164 50/70 ČSN EN 131004 50 mm & 1363 53 „“Na-„.<.> POSTŘIK SPOJOVACÍ PS-c (1,0 kgm—Ž) ČSN 73 6129
<br> oč|š1EN1 A SPOVNAN1 POVRCHU,ÚNOSNOST PODKLADU 10111 Ede1,2 = 80 MP0
<br> 317 44
<br> Q
<br> 104/1 ] CPU 5.1,5 m
<br> 105/1
destova kanalizace hlavni
Identifikační údaje SOUPIS PRACÍ Název akce: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 14c V JINAČOVICÍCH OPRAVA ČÁSTI DEŠŤOVÉ KANALIZACE V ÚSEKU G,G3 Číslo objektu: Název objektu: ČÁST STOKY "G" DN 400 - DL.54 M; "G3" DN 300 - DL.15 M Objednatel: Obec Jinačovice Zhotovitel: Projekční kancelář XXXX XXXXX,Venhudova XX,Brno XXX XX Datum: XX/XXXX Stupeň: Zakázkové číslo: Vedoucí projektant: Ing.XXXX XXXXX Zodpovědný projektant: Ing.XXXX XXXXX Vypracoval: XXXX XXXXX Rekapitulace ODDÍL DODÁVKA MONTÁŽ C.HMOTNOST C.HMOT.SUTI HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA 1 - Zemní práce 0.00 0.00 0,144 4,732 2 - Zvláštní zakládání,základy 0.00 0.00 0,000 0,000 3 - Svislé a kompletní konstrukce 0.00 0.00 0,000 25,200 4 - Vodorovné konstrukce 0.00 0.00 2,612 0,000 5 - Komunikace 0.00 0.00 9,812 0,000 8 - Trubní vedení 0.00 0.00 26,286 0,000 9 - Ostatní konstrukce a práce,bourání 0.00 0.00 0,000 0,000 HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM 0.00 0.00 38,854 29,932 0.00 POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM 0.00 0.00 0,000 0,000 0.00 HLAVNÍ A POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA [ZRN] CELKEM 0.00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 012 Geodetické práce 0.00 032 Zařízení staveniště 0.00 034 Zabezpečení staveniště 0.00 043 Zkoušky a ostatní měření 0.00 075 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi 0.00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 0.00 ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 0.00 ČÁST STOKY "G" DN 400 - DL.54 M; "G3" DN 300 - DL.15 M CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU: 0.00 DPH : 21,000 [%] 0.00 CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU S DPH: 0.00 POZNÁMKA:Stanovení "Vedlejších rozpočtových nákladů" souvisejicích s umístěním stavby a s dalšími okolnostmi lze provést po domluvě s investorem pomocí dohodnuté: a) ceny v Kč b) hodinových zúčtovacích sazeb (HZS) c) procentní sazby ke zvolené nebo dohodnuté základně (obvykle ZRN) Pokud jsou náklady na "Vedlejší rozpočtové náklady" zakalkulovány v jednotkových cenách položek,není třeba uvedenou část vyplňovat.Uplatňuje-li dodavatel i jiné VRN,uvede je v nabidkové ceně.&CRek...
technologicky postup realizace akce
OPRAVA ČÁSTI DEŠŤOVÉ KANALIZACE V ÚSEKU „G“ A „G3“,JINAČOVICE
<br>
Předmětem stavby je oprava úseků stok „G“ a „G3“ stávající dešťové kanalizace vedené v místní
komunikaci obce.Stávající kanalizace byla vybudována před více než sedmdesáti lety a rekonstrukci
uvedených úseků stok je navrhováno provést současně s plánovanou rekonstrukcí příslušného úseku
komunikace <.>
<br> Rekonstrukce obou stok je navrhována tak,že po postupném provádění rýh a odbagrování stávajících
potrubí bude ve stejných trasách uloženo nové kanalizační potrubí.Potrubí bude ukládáno na betonové
podkladky a obetonováno betonem tř.C 12/15.Postupně prováděný hutněný obsyp bude proveden až
do výšky min.300 mm nad vrchol trub.Zbývající zásyp rýhy do úrovně pláně bude prováděn a hutněn
po vrstvách tl.max.300 mm.Uložení trub musí být případně upraveno dle doporučení vybraného
výrobce <.>
<br> Úsek stoky „G“ je z železobetonových kanalizačních trub profilu DN 400 mm.Délka rekonstruovaného
úseku je 54,0 m.Spád uložených trub musí být větší než 0,5% <.>
Zemní práce – výkop rýh a odstraňování stávajících kanalizačních betonových trub bude prováděno
v délce 49 m z úrovně pláně pod konstrukcí komunikace a zhutněný zásyp po uložení nových potrubí
bude proveden zpět na tuto úroveň,v délce 5 m pak bude prováděno z úrovně vozovky včetně bourání
asfaltového krytu a zapravení rýhy bude včetně obnovy vrstev vozovky <.>
<br> Úsek stoky „G3“ je z železobetonových kanalizačních trub profilu DN 300 mm.Délka rekonstruovaného
úseku je 15,0 m.Spád uložených trub musí být větší než 0,6% <.>
Zemní práce – výkop rýh a odstraňování stávajících kanalizačních betonových trub bude prováděno
v celé délce 15 m z úrovně vozovky a zapravení rýhy bude včetně obnovy vrstev vozovky <.>
<br> Vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám a vedení tras ostatních existujících podzemních sítí
je nutné počítat s postupným prováděním kratších úseků stok a s odvozem veškeré vykopané zeminy
na meziskládku <.>
<br> Vhodnost použití vykopané zem...
Kom22c ulicka
Identifikační údaje SOUPIS PRACÍ Název akce: OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE 22c V JINAČOVICÍCH Číslo objektu: Název objektu: Objednatel: Obec Jinačovice Zhotovitel: Projekční kancelář XXXX XXXXX,Venhudova XX,Brno XXX XX Datum: XX/XXXX Stupeň: Zakázkové číslo: 18 023 01 Vedoucí projektant: Ing.XXXX XXXXX Zodpovědný projektant: Ing.R.Jaroš Vypracoval: XXXX XXXXX Rekapitulace ODDÍL DODÁVKA MONTÁŽ C.HMOTNOST C.HMOT.SUTI HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA 1 - Zemní práce 0.00 0.00 0,000 0,000 5 - Komunikace 0.00 0.00 0,024 0,000 9 - Ostatní konstrukce a práce,bourání 0.00 0.00 0,148 0,000 HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM 0.00 0.00 0,172 0,000 0.00 POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM 0.00 0.00 0,000 0,000 0.00 HLAVNÍ A POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA [ZRN] CELKEM 0.00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 012 Geodetické práce 0.00 032 Zařízení staveniště 0.00 034 Zabezpečení staveniště 0.00 043 Zkoušky a ostatní měření 0.00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 0.00 ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 0.00 CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU: 0.00 DPH : 21,000 [%] 0.00 CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU S DPH: 0.00 POZNÁMKA:Stanovení "Vedlejších rozpočtových nákladů" souvisejicích s umístěním stavby a s dalšími okolnostmi lze provést po domluvě s investorem pomocí dohodnuté: a) ceny v Kč b) hodinových zúčtovacích sazeb (HZS) c) procentní sazby ke zvolené nebo dohodnuté základně (obvykle ZRN) Pokud jsou náklady na "Vedlejší rozpočtové náklady" zakalkulovány v jednotkových cenách položek,není třeba uvedenou část vyplňovat.Uplatňuje-li dodavatel i jiné VRN,uvede je v nabidkové ceně.&CRekapitulace Popis prací a dodávek P.Č.POLOŽKA Z K R Á C E N Ý P O P I S M.J.MNOŽSTVÍ JED.XXXX XXXXXXX MONTÁŽ C.HMOTNOST C.HMOT.SUTI ODDÍL 1 - Zemní práce 1 131203101 Odkopávky ručním nářadím v hor tř.3 soudržných s naložením m3 3,50 0.00 0.00 0,000 0,000 tř.3 (dle ČSN 73 3050) = tř.I (dle ČSN EN 805) snížení stávajícího krytu MZK v ploše 70m2 o cca -4cm 2 162701105 Vodorovné přemístění výkopku do 10000...
Kom20c kasparkovi
Identifikační údaje SOUPIS PRACÍ Název akce: OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 14c A 20c V JINAČOVICÍCH Číslo objektu: Název objektu: KOMUNIKACE 20c Objednatel: Obec Jinačovice Zhotovitel: Projekční kancelář XXXX XXXXX,Venhudova XX,Brno XXX XX Datum: XX/XXXX Stupeň: Zakázkové číslo: 18 023 01 Vedoucí projektant: Ing.XXXX XXXXX Zodpovědný projektant: Ing.R.Jaroš Vypracoval: XXXX XXXXX Rekapitulace ODDÍL DODÁVKA MONTÁŽ C.HMOTNOST C.HMOT.SUTI HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA 1 - Zemní práce 0.00 0.00 0,038 10,574 2 - Zvláštní zakládání,základy 0.00 0.00 0,051 0,000 3 - Svislé a kompletní konstrukce 0.00 0.00 0,000 5,940 4 - Vodorovné konstrukce 0.00 0.00 2,544 0,000 5 - Komunikace 0.00 0.00 74,588 0,000 8 - Trubní vedení 0.00 0.00 3,972 0,000 9 - Ostatní konstrukce a práce,bourání 0.00 0.00 36,075 0,000 HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM 0.00 0.00 117,268 16,514 0.00 POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM 0.00 0.00 0,000 0,000 0.00 HLAVNÍ A POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA [ZRN] CELKEM 0.00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 012 Geodetické práce 0.00 032 Zařízení staveniště 0.00 034 Zabezpečení staveniště 0.00 043 Zkoušky a ostatní měření 0.00 075 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi 0.00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 0.00 ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY A PRŮVODNÍ ČINNOSTI A NÁKLADY CELKEM 0.00 KOMUNIKACE 20c CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU: 0.00 DPH : 21,000 [%] 0.00 CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU S DPH: 0.00 POZNÁMKA:Stanovení "Vedlejších rozpočtových nákladů" souvisejicích s umístěním stavby a s dalšími okolnostmi lze provést po domluvě s investorem pomocí dohodnuté: a) ceny v Kč b) hodinových zúčtovacích sazeb (HZS) c) procentní sazby ke zvolené nebo dohodnuté základně (obvykle ZRN) Pokud jsou náklady na "Vedlejší rozpočtové náklady" zakalkulovány v jednotkových cenách položek,není třeba uvedenou část vyplňovat.Uplatňuje-li dodavatel i jiné VRN,uvede je v nabidkové ceně.&CRekapitulace Popis prací a dodávek P.Č.POLOŽKA Z K R Á C E N Ý P O P I S M.J.MNOŽSTVÍ JED.XXXX XXXXXXX MO...
Kom14c paskovi skala
Identifikační údaje SOUPIS PRACÍ Název akce: OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 14c A 20c V JINAČOVICÍCH Číslo objektu: Název objektu: KOMUNIKACE 14c Objednatel: Obec Jinačovice Zhotovitel: Projekční kancelář XXXX XXXXX,Venhudova XX,Brno XXX XX Datum: XX/XXXX Stupeň: Zakázkové číslo: 18 023 01 Vedoucí projektant: Ing.XXXX XXXXX Zodpovědný projektant: Ing.R.Jaroš Vypracoval: XXXX XXXXX Rekapitulace ODDÍL DODÁVKA MONTÁŽ C.HMOTNOST C.HMOT.SUTI HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA 1 - Zemní práce 0.00 0.00 0,079 37,661 2 - Zvláštní zakládání,základy 0.00 0.00 0,027 0,000 3 - Svislé a kompletní konstrukce 0.00 0.00 0,000 8,228 4 - Vodorovné konstrukce 0.00 0.00 3,262 0,000 5 - Komunikace 0.00 0.00 101,810 0,000 8 - Trubní vedení 0.00 0.00 6,473 0,000 9 - Ostatní konstrukce a práce,bourání 0.00 0.00 41,615 0,000 HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM 0.00 0.00 153,266 45,889 0.00 POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM 0.00 0.00 0,000 0,000 0.00 HLAVNÍ A POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA [ZRN] CELKEM 0.00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 012 Geodetické práce 0.00 032 Zařízení staveniště 0.00 034 Zabezpečení staveniště 0.00 043 Zkoušky a ostatní měření 0.00 075 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi 0.00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 0.00 ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 0.00 KOMUNIKACE 14c CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU: 0.00 DPH : 21,000 [%] 0.00 CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU S DPH: 0.00 POZNÁMKA:Stanovení "Vedlejších rozpočtových nákladů" souvisejicích s umístěním stavby a s dalšími okolnostmi lze provést po domluvě s investorem pomocí dohodnuté: a) ceny v Kč b) hodinových zúčtovacích sazeb (HZS) c) procentní sazby ke zvolené nebo dohodnuté základně (obvykle ZRN) Pokud jsou náklady na "Vedlejší rozpočtové náklady" zakalkulovány v jednotkových cenách položek,není třeba uvedenou část vyplňovat.Uplatňuje-li dodavatel i jiné VRN,uvede je v nabidkové ceně.&CRekapitulace Popis prací a dodávek P.Č.POLOŽKA Z K R Á C E N Ý P O P I S M.J.MNOŽSTVÍ JED.XXXX XXXXXXX M...
Kom10c,23c krajnice
Identifikační údaje SOUPIS PRACÍ Název akce: OPRAVA ČÁSTÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 10c A 23c V JINAČOVICÍCH Číslo objektu: Název objektu: Objednatel: Obec Jinačovice Zhotovitel: Projekční kancelář XXXX XXXXX,Venhudova XX,Brno XXX XX Datum: XX/XXXX Stupeň: Zakázkové číslo: 18 023 01 Vedoucí projektant: Ing.XXXX XXXXX Zodpovědný projektant: Ing.R.Jaroš Vypracoval: XXXX XXXXX Rekapitulace ODDÍL DODÁVKA MONTÁŽ C.HMOTNOST C.HMOT.SUTI HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA 5 - Komunikace 0.00 0.00 0,000 0,000 HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM 0.00 0.00 0,000 0,000 0.00 POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM 0.00 0.00 0,000 0,000 0.00 HLAVNÍ A POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA [ZRN] CELKEM 0.00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 0.00 ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 0.00 CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU: 0.00 DPH : 21,000 [%] 0.00 CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU S DPH: 0.00 POZNÁMKA:Stanovení "Vedlejších rozpočtových nákladů" souvisejicích s umístěním stavby a s dalšími okolnostmi lze provést po domluvě s investorem pomocí dohodnuté: a) ceny v Kč b) hodinových zúčtovacích sazeb (HZS) c) procentní sazby ke zvolené nebo dohodnuté základně (obvykle ZRN) Pokud jsou náklady na "Vedlejší rozpočtové náklady" zakalkulovány v jednotkových cenách položek,není třeba uvedenou část vyplňovat.Uplatňuje-li dodavatel i jiné VRN,uvede je v nabidkové ceně.&CRekapitulace Popis prací a dodávek P.Č.POLOŽKA Z K R Á C E N Ý P O P I S M.J.MNOŽSTVÍ JED.XXXX XXXXXXX MONTÁŽ C.HMOTNOST C.HMOT.SUTI ODDÍL 5 - Komunikace 1 569931132 Zpevnění krajnic asfalt.recyklátem v tl.100mm m2 159,00 0.00 0.00 0,000 0,000 s rozprostřením a zhutněním (290,0+240,0m)*0,3m = 159,0 ODDÍL 5 - Komunikace celkem 0.00 0.00 0,000 0,000
technicka zprava (7)
1
<br> TECHNICKÁ ZPRÁVA
STAVBA
<br> OPRAVA �ÁSTÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 14c A 20 c V JINA�OVICÍCH
<br> OPRAVA �ÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE 22c V JINA�OVICÍCH
<br> OPRAVA �ÁSTÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 10c A 23 c V JINA�OVICÍCH
<br> 1.IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE
<br> Název stavby Oprava �ástí místních komunikací 14c a 20c v Jina�ovicích
Oprava �ásti místní komunikace 22c v Jina�ovicích
Oprava �ástí místních komunikací 10c a 23c v Jina�ovicích
Místo stavby Jina�ovice
Okres Brno - venkov
Stavebník Obec Jina�ovice
Projektant Ing.Ji�í Bajer,projek�ní a inženýrská kancelá�,Venhudova 25,613 00 Brno
autorizace �KAIT 1000002,obor Dopravní stavby
I� 13372319
Datum prosinec 2018
<br> 2.TECHNICKÝ POPIS
<br> 2.1 Základní údaje,zd�vodn�ní navrženého �ešení
<br> P�edm�tem dokumentace jsou opravy povrch� vozovek a krajnic místních komunikací v obci
Jina�ovice.Povrch vozovek je v nevyhovujícím stavu,poškozený a povrchov� deformovaný
provozem.Rozsah a zp�sob rekonstrukce byl stanoven stavebníkem na základ� provedené
diagnostiky.Odvod�ovací systém místních komunikací 14c a 20c bude dopln�n o opravu deš�ové
kanalizace a o uli�ní vpust a žlabovou vpust <.>
<br> Stavba leží v ochranných pásmech inženýrských sítí <.>
<br> Stavba je na pozemcích v katastrálním území k.ú.Jina�ovice (okres Brno-venkov); 660272: p.� <.>
82,89/1,119,145,50,119,686/1 <.>
<br> 2.2 Výchozí podklady
<br> - Jina�ovice – revitalizace centra obce,DSP,Ing.Sm�lý,VUT Brno,09/2016
- Geodetické zam��ení (polohopis,výškopis,KN),Ing.Mátl,05/2017
- Vizuální posouzení místních komunikací v Jina�ovicích,pr�zkum a návrh opravy,Ji�í
<br> Dobrovolný,silni�ní laborato�,04/2018
- Údaje o trasách stávajících inženýrských sítí (VAS,EON,Obec Jina�ovice),GIS obce Jina�ovice <,>
<br> 10/2018
<br> 2.3 Sm�rové a výškové �ešení komunikací
<br> Sm�rové a výškové �ešení komunikací zachovává stávající stav,který dle požadavku stavebníka
nesmí být zm�n�n.Niveleta kopíruje stávající niveletu,respektuje výšky stávajících vchod� a sjezd�
do p�ilehlých objekt� a ne...
22c ulicka
4
<br> \ _._l [.\ \ \ \ \
<br> 6
<br> 63/1
<br> \ \ \ \ \ \ \ \ \
<br> OPRAVA čísn \\\S\\\\\<©\\\J\\\\<ACE zzc
<br> W d\NÁČOV (ŠM/CHÁ \“ng _\_ d
<br> \ \ T \TJ \ \ \ \ _ \ \\ \\,É \ \ g\ \ % +5 „ii \ \ (A \ i) ; Š \ \ * 0x + \„ c \ ď \8 \\3 \ \ z \ \ \8 * „\ H \ \\ \ É \ B \ \ \ E\ \ \ \\ J \ \ \ \ \Š a \ \ \ N * * % & V \; J! \4 \\ \ Ě M \ \ \\ \ \ \8\ \ ?
<br> +c
<br> (nwm) emo? \
<br> _o a a x
<br> \ „(
<br> &% *--„„_; 17—
<br> m 99
<br> +335)
14c 20c kasp cap skala
- — -j ! r— —_1 ( “* \ : 11 11 \\ 1 103 /8 p \ | 1! 1 \\ \\ : 1 F_J \\ „Fj Í :,1' \\ \_ 648/36 664/2 ' * ) A / L ___ ' L———_ v /' / / \\ - __ [[,\ - \ c — e——— / \ „ > __ J,\) / \ CD (\ //,/ f o p \ / $ 07 \ „ „4 \ > P „V KOMUNIKAG'UOTČENE POZEM Y PČ.: / | 8239711191451 /// OMUNIKACE | ' *.! $ \ o \ _ ? m Í > > P » $ \: P \ H H a (I) U?.oo \ p o \,H umíme síTĚ % \ |O =.! AVB/1 'JWAČUWCE * REWTAUZACE CENTRA DBCE' FU - — )% — ' _ VOZOVKA * ASFALTOW' anon WM ÚPRAVA _ smog PODLOŽÍ 1 _ CHDDMK * BEFDNOVÁADLAŽEA uučnl WS“ GMW) A DDPLNENI PDDKLADNICH VR _ _ CHOW * ““\me Bm" 5" '“1 _ ODSTAVNÁ PL" : =.OVÁ DLAŽEA „ 3 p r.* BEFONDVÁ DLAŽBA p > NEZPEWENA mm: * ASfALTOW mmm
<br> BETONUW OBRUBNIK 100/25/15 H,!U m SKLADEA gESíLENí A OPRAVY VOZGVKY.ASFALTDW BÉFON ACD H+ 50/70 ČSN EN 1310671 50 mm
<br> BETDND ' DBRUBNÍK 100 5/15 +010 m PGSTŘIK SPOJOVACÍ PS-C (1,0 kgm-Z) ČSN 73 6129 OČIŠTĚNÍ A sam/umí Powcuu
<br> DL 155 m
<br> snížený GBRUBNÍK NAJEZDO +0,05 DL,4 m ŽŠ 9 + 2x PRECHDDDW KUS
<br> uuml VPUST ammow OBRHBNÍK uns/15 mu m + PŘIPDM DL s m
<br> CHRÁNICKA NA sn.PLYNDVDDU
<br> mim
<br> &
<br> \ smcs PwLOZI A DDPLNĚNFfDDKLADme VRSTEV
<br> \á1,5 DL12m \\ &%
<br> BUDNDW DBRUBNIK 100/251 <.>
<br> |.„ ' NÁIZDOW muz m ' ' DL,5.5 m
<br> 51331? OERUBNÍK Lanový +992 m DL.mím.1 511113111 UBRUBNIK NÁJEZDGW +D,Dz 1“
<br> DL 5,5
<br> STAV/mísí ASFAL'SVÝ POVRCH STROMĚ ZAŘRNDUL SFÁRU PRDŘízNDUT VVPLNIT Aer ank.ZÁLIVKLIJ
<br> „ DU WŘIZNUTE mmm // \ / \ // ' : I
<br> _________________ „ SNÍŽENÝ DERUBNÍK NÁLZDDW +092 m : DL 9,5 m SANACE PODLUZI 3.13ch VPUST sv.500 mm A DOPLNÉNÍ PdDKLADNícH VRSTEV DL,4.55 m 1 ' 1 A PŘIPDM DN 150 D; 3 m
<br> vvŠva ÚPRAVA
<br> uučNf VPUSD (šwmr)
10c 23c krajnice za skalou
Ý mm“
<br> _Qzš šžzšg Š > &.< „__z>8<_o_£
<br> &%
<br> | szwm/žmš Ščzčm \ 32,502 325.5
<br> &% _ <,>
Kom14c capovi paskovi
Pokyny pro vyplnění Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa Stavba #RTSROZP# Soupis stavebních prací,dodávek a služeb Stavba: 2018_513 Jinačovice - revitalizace centra obce Zadavatel IČO: DIČ: Projektant: IČO: DIČ: Zhotovitel: Radim Štěpánek: Název IČO: Radim Štěpánek: XXX XXXXX Štěpánek: Ulice DIČ: Radim Štěpánek: DIČ Radim Štěpánek: PSČ Pavel Veternik: Místo Vypracoval: Rozpis ceny Celkem HSV HSV 0.00 PSV PSV 0.00 MON MON 0.00 VN Vedlejší náklady 0.00 ON Ostatní náklady 0.00 Celkem 0.00 Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0.00 CZK Snížená DPH 15 % 0.00 CZK Základ pro základní DPH 21 % 0.00 CZK Základní DPH 21 % 0.00 CZK 0 Zaokrouhlení 0.00 CZK 0 XXXX celkem bez DPH X.XX CZK Cena celkem s DPH 0.00 CZK v dne 6/4/19 Za zhotovitele Za objednatele Rekapitulace dílčích částí #CASTI>> Číslo Název Základ pro sníženou DPH Základ pro základní DPH DPH celkem Cena celkem % 1 Stavba ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 2 SO 104.2 Místní komunikace IV - 2.část 0 0 0 0 ERROR:#DIV/0! 3 104.2 Místní komunikace IV - 2.část 0 0 0 0 ERROR:#DIV/0! SO 104.2.1 Chodník pro objekt SO 104.2 0 0 0 0 ERROR:#DIV/0! 104.2.1 Chodník pro objekt SO 104.2 0 0 0 0 ERROR:#DIV/0! Celkem za stavbu 0 0 0 0 ERROR:#DIV/0! Rekapitulace dílů Číslo Název Typ dílu Celkem % 1 Zemní práce HSV 0.00 5 Komunikace HSV 0.00 59 Komunikace HSV 0.00 8 Trubní vedení HSV 0.00 9 Ostatní konstrukce,bourání HSV 0.00 96 Bourání konstrukcí HSV 0.00 99 Staveništní přesun hmot HSV 0.00 D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 0.00 XXXX celkem X.XX X &XZpracováno programem &"Arial CE,tučné"BUILDpower S,© RTS,a.s.&9Stránka &P z &N &9Zpracováno programem &"Arial CE,tučné"BUILDpower S,© RTS,a.s.&9Stránka &P z &N VzorPolozky Položkový rozpočet S: O: R: &9Zpracováno programem &"Arial CE,Tučné"BUILDpower S,© RTS,a.s.&"Arial,Obyčejné"Strana &P z &N &9Zpracováno prog...
DSP C1 005d Pracovni pricne rezy IV
0.040 10
<br> CHODNÍK—| 0'006 15,<,>,<,>,| I—CHODNÍK 0.080 00,<,>,<,>,„ KOM) SAM.SJEZD CHODNIK JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH „ [HODNIK JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH ZELEN - 225 150 500 046 JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH CHODNÍK 7,55 8,64,<.>.<.> _ 126 319 2 95 3 5? 5 07 0,15 2,25 1,35 „ 2,50 „ 2,50 „ 0,31 9,4: 7,05 3,15 ' <.>,' <.>,' <.>,: <.>,' <.>,015 " 015 „" 0,28 „ 4,42 „ 2,63 „ 3,00 '| '| '| 0,15 '|,I „„ ' ' ' '| 0,15 '| 0,15 /"|,m 4: 3% ml N44 me:) m m Po“ 4 < 44; „."14.4“ dům | ““C“ \1- d: :; o rka—.col 0.0.g 500/ a 20 <.>,co o 42' ggg \Dxóg gg \;; 3 m' ::- 7— "* “f- 22 0.8% ŠAW“ ;“ al mm 3391 152 ' 30 2.0% 3 m o o o 0 m m 2 2 57 mm ;—.A | m ;— 1.0% m ZDA „„ 1.04 33 ml zá“— % :_l |> Ý % & 45% r.2 I \ ' 7 ! ť—d '— A? i 4 W 3.0% 3.0% ' 7 W i 7 30% 3.0% 7 | 73.0% |.o _ I | 0.043 67 CHODNÍKj 0.097 50,„,<,> „ | z,» »,0014 70 SAM.SJEZD CHUDNIK JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH CHODN'K J'ZDN' PRUH J'ZDN' PRUH SAMOST- SJEZJ CHODNÍK PARKOV.PRUH JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH ZELEN ““> 2'07 “53 1'80 3,38 5,00 0,54 1,92 „ 2,23 2,30 „ 1,66 2,09 2,00 5,00 1,73 „ 1,50 „ 2,50 „ 2,50 „ 0,39 0115 0,15 „| 1,73 „„ 2,00 2,50 „ 2,50 „ '| 0,15 " 0,15 \? ON —/ o - _ “D.111 mm \D M1 0'15 1 0'15 „| 00 mm som co 3 o 38 I i; g —.3 33 Sl 3m.3 m 2-M = %m 1.5% | ggza/ML m.<.> \? „,o 00 | 3 0.9% > 33 1.5% šl 33 % l—BW—Yl-L % N \D ' '— R j.o Z “2 3 2 cl $ 72 LÍ— ' » 75 $ 3.0% 7 | W 0 m o 0 $ ©.m' m“ s 3.m 2 07 7,m m m" m.o 0 3.0% 3.0% | „_A 2.5 2.0% 3 2.5% Š' '“ '“ Ú.| _.Í.Říj | o 100 63 3.0% <_o_ | - 3.04 - 0 050 00,- CHODNIK,<,>,<,>,<,> |,<,>,<,>,<,> _l CHODNIK JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH ZELEN ZELEN EHODNIK JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH 2,50 4,50 1,42 0-023 74 ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED OBCHO M 1,14 „ 1,50 5,00 0,71 2,19 „„ 2,25 „ 2,25 „ 1,27,<,>,<,>,<,> ' 1,04 1,35 2,50 2,50 0,5 CHODNIK JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH ZELEN >," " 'A o Mm) 15 1 0:15 ? 0,10 0,15 '| 0,15 „| o „„o ' 3 2 85 5 00 2 62 m 0 $ ggg | 33 g : :.' r“ \ó „ nnmm _ „385 2,70 „ 2,50 „ 2,50 „ 2,47 € ŽŠ &% | š ; š % 4% 7-25 1.5% | 33 155 '“ 0'15 ] W? 3 Šla? 15?,2.0% ip,—CL ?T! ...
DSP C1 005d Pracovni pricne rezy IV
0.040 10
<br> CHODNÍK—| 0'006 15,<,>,<,>,| I—CHODNÍK 0.080 00,<,>,<,>,„ KOM) SAM.SJEZD CHODNIK JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH „ [HODNIK JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH ZELEN - 225 150 500 046 JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH CHODNÍK 7,55 8,64,<.>.<.> _ 126 319 2 95 3 5? 5 07 0,15 2,25 1,35 „ 2,50 „ 2,50 „ 0,31 9,4: 7,05 3,15 ' <.>,' <.>,' <.>,: <.>,' <.>,015 " 015 „" 0,28 „ 4,42 „ 2,63 „ 3,00 '| '| '| 0,15 '|,I „„ ' ' ' '| 0,15 '| 0,15 /"|,m 4: 3% ml N44 me:) m m Po“ 4 < 44; „."14.4“ dům | ““C“ \1- d: :; o rka—.col 0.0.g 500/ a 20 <.>,co o 42' ggg \Dxóg gg \;; 3 m' ::- 7— "* “f- 22 0.8% ŠAW“ ;“ al mm 3391 152 ' 30 2.0% 3 m o o o 0 m m 2 2 57 mm ;—.A | m ;— 1.0% m ZDA „„ 1.04 33 ml zá“— % :_l |> Ý % & 45% r.2 I \ ' 7 ! ť—d '— A? i 4 W 3.0% 3.0% ' 7 W i 7 30% 3.0% 7 | 73.0% |.o _ I | 0.043 67 CHODNÍKj 0.097 50,„,<,> „ | z,» »,0014 70 SAM.SJEZD CHUDNIK JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH CHODN'K J'ZDN' PRUH J'ZDN' PRUH SAMOST- SJEZJ CHODNÍK PARKOV.PRUH JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH ZELEN ““> 2'07 “53 1'80 3,38 5,00 0,54 1,92 „ 2,23 2,30 „ 1,66 2,09 2,00 5,00 1,73 „ 1,50 „ 2,50 „ 2,50 „ 0,39 0115 0,15 „| 1,73 „„ 2,00 2,50 „ 2,50 „ '| 0,15 " 0,15 \? ON —/ o - _ “D.111 mm \D M1 0'15 1 0'15 „| 00 mm som co 3 o 38 I i; g —.3 33 Sl 3m.3 m 2-M = %m 1.5% | ggza/ML m.<.> \? „,o 00 | 3 0.9% > 33 1.5% šl 33 % l—BW—Yl-L % N \D ' '— R j.o Z “2 3 2 cl $ 72 LÍ— ' » 75 $ 3.0% 7 | W 0 m o 0 $ ©.m' m“ s 3.m 2 07 7,m m m" m.o 0 3.0% 3.0% | „_A 2.5 2.0% 3 2.5% Š' '“ '“ Ú.| _.Í.Říj | o 100 63 3.0% <_o_ | - 3.04 - 0 050 00,- CHODNIK,<,>,<,>,<,> |,<,>,<,>,<,> _l CHODNIK JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH ZELEN ZELEN EHODNIK JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH 2,50 4,50 1,42 0-023 74 ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED OBCHO M 1,14 „ 1,50 5,00 0,71 2,19 „„ 2,25 „ 2,25 „ 1,27,<,>,<,>,<,> ' 1,04 1,35 2,50 2,50 0,5 CHODNIK JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH ZELEN >," " 'A o Mm) 15 1 0:15 ? 0,10 0,15 '| 0,15 „| o „„o ' 3 2 85 5 00 2 62 m 0 $ ggg | 33 g : :.' r“ \ó „ nnmm _ „385 2,70 „ 2,50 „ 2,50 „ 2,47 € ŽŠ &% | š ; š % 4% 7-25 1.5% | 33 155 '“ 0'15 ] W? 3 Šla? 15?,2.0% ip,—CL ?T! ...
DSP C1 003d Podelny profil komunikace IV
KOMUNIKACE IV
<br> R : 300 T : 3.45 % Y : 0.02 QQŽQ ? sv % z ; '$!o 37 š PODELNY PROFIL 1 : 500/50 5 R = 500 %“ so 100.1 so 100.2 T = 3-13 E Í % Y : 0.01 a w g & < __ o Z š % 311.59 <.>,g 57
<br> 311.20
<br> R = 350 R = 320 T : 13.07 T : 9.22 Y : 0.26 Y : 0.13
<br> 309.21
<br> 0.098 10 - ROZHRANÍ STAVEBNÍCH PUDOBJEKTU
<br> i
<br> +0.50% DL.29.9h (7.25)
<br> R „„ = o 3 m a ; g (11 R = 600 % š %.; o' Š 0 T : "i.S'i % /,Y : 0.05 >< /:í,-2Š,o QL- 30515 SCHEMA OS: A- QIZ o \\ 0 “\“-$ 01.3% +050% DL.1z.asia.90i _____ A VÝŠKOVÉPOMĚRY 369,<.> / T \ / a \\ \ _ f._ _ i / ; »,' \ \ ž \/ : o o \n ě : o o 4 \ < S Š,0.2 3 <? = 0 303.15 303.36 / Ý 303.51 Obec Jinačovice Jinačovice 83 664 34 Kuřim 0 IČ: 00281883 0 v o m“ DIC: C200281883 o 3 0- <> “* <>.„i 3 3 O \? „ „v x x & & ZMENA PRIC.SKLONU ;2 %? uo? &% 3 _ VYSOKÉ UČENÍ FAK LTA * N N "' r TECHNICKÉ STAVE=NÍ VBRNĚ,m 00 o m m 111 CD o N cn \— Lh co Cho co C'\ a\ \— co m m N N KOTY NIVELETY 2 i 2 2 2 3 II “3 i 3 $ $ $ 33 $ $ S i ; i 2 ; 2 Ě O O O O O O O O O O O O O 00 O O O O O O \— \— \— \— m m m m m m m m m m m rn m mm m rn m m m rn m m m m
<br> JINAČOVICE — REVITALIZACE CENTRA OBCE
<br> PODÉLNÝ PROFIL KOMUNIKACE |v
<br> TK 3 35 KT 11.60 TK 70 07 —- KK 77.45 KT 110.68
<br> ETK ELBA
<br> KT 62 56
<br> TK 12416 KT 13285 TK 138.53 KT 15820 KT 161.20
<br> o o_ | o : N
<br> |— \ SMĚROVĚ POMĚRY P=3.11 o RÍ1200,0:8.25 P=l+2.'ilo _ P=7.51 R=15.00,0:7.38 R=180.00,0=33.23 P=3.35 ]
<br> R=-100.00,0:8.21 R=-250.00,0:8.69
<br> P=13.l+8 P=5.68 P=6.01 C1 003d
<br> R=-25.00,0:19.6T

Načteno

edesky.cz/d/4586295

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Územní plánování   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Územní plánování   EIA   Stavby   Dopravní informace   Veřejná zakázka   Územní plánování   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jinačovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz