« Najít podobné dokumenty

Obec Jevany - Usnesení zastupitelstva č. 3/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jevany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení OZ 03/2021 (115.35 kB)
OBECNÍ ÚŘAD V JEVANECH
Černokostelecká 49,281 66 Jevany
<br> ID XXX.Schr.jXsbduc: XXX XXX XXX
<br> www.obecjevany.cz e-mail: urad@obecjevany.cz
<br>
<br>
<br> Výpis přijatých usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Jevany č.3/2021 ze dne 15.4.2021 <.>
<br>
<br> Výpis přijatých usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce
<br> J e v a n y
č.3/2021 ze dne 15.4.2021 od 18.00 hodin
<br>
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání <.>
<br> Číslo usnesení: 2021-03-01
<br>
<br> Zastupitelstvo obce schválilo doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva <.>
<br> Číslo usnesení: 2021-03-02
<br>
<br> Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.1/2021 <.>
<br> Číslo usnesení: 2021-03-03
<br>
<br> Zastupitelstvo obce schválilo na základě vyvěšeného záměru ze 12.3.2021 odprodej části
<br> obecního pozemku parc.č.504/2 v k.ú.Jevany dle geometrického plánu 1261-9/2021 o výměře
<br> 1m2 za celkovou cenu 1 050,-Kč.Návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující <.>
<br> Číslo usnesení: 2021-03-04
<br>
<br> Zastupitelstvo obce schválilo projednat tento bod až se závěrečným účtem mateřské školy <.>
<br> Číslo usnesení: 2021-03-05
<br>
<br> Zastupitelstvo obce schválilo vyjmutí pozemků parc.č.515/8,parc.č.233/7 a parc.č.242/36
<br> v k.ú.Jevany z pachtovní smlouvy č.84/2020 <.>
<br> Číslo usnesení: 2021-03-06
<br>
<br> Zastupitelstvo obce schválilo pronájem urnového místa na hřbitově Aldašín na základě žádosti
<br> č.j.381/2021 <.>
<br> Číslo usnesení: 2021-03-07
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Jevanech 16.4.2021
<br>
<br> Ověřil: Ing.Petr Jelínek____________________________________________
<br>
<br>
<br> Ověřil: XXXXXXXX XXXXXX ______________________________________________
<br>
<br>
<br>
<br> __________________ ____________________________
<br> XXXXXXXX XXX XXXXXXXX Místostarostka Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Vyvěšeno: XX.X.XXXX
<br> Sejmuto: 2.5.2021

Načteno

edesky.cz/d/4586282

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jevany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz